Lê Trung Chinh TUV, Bí thư Quận ủy 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Phùng Văn Cưng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thi Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 0905 320 395 thinta@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Thư UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận 0905 29 26 26 thund@danang.gov.vn
Lê Trung Chinh TUV, Bí thư Quận ủy 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Phùng Văn Cưng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thi Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 02363 847307 - 0905320395 thinta@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 322 quanuynguhanhson@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Thư UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận 0905 29 26 26 thund@danang.gov.vn
Nguyễn Hữu Bốn Phó Chủ tịch 0905 161 023 bonnh@danang.gov.vn
Phạm Văn Thọ Phó Chủ tịch 0905 888 155 thovp1@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 304 ubmtquannhs@danang.gov.vn
Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thi Chủ tịch UBND quận 0905 320 395 thinta@danang.gov.vn
Nguyễn Hòa Phó Chủ tịch UBND quận 0905 058 559 hoan2@danang.gov.vn
Huỳnh Cự Phó CT UBND quận 0914 020 721 cuh@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847327 quannguhanhson@danang.gov.vn
Trần Văn Thích Trưởng ban 0905 129 757 thichtv@danang.gov.vn
Ngô Thanh Xuân Phó Trưởng ban 0905 455 871 xuannt8@danang.gov.vn
Lê Thị Kim Hoa Phó Trưởng ban 0905 566 365 hoaltk3@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 015 btcqunhs@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Hải Vân Chủ tịch 0914 165 167 ldldnhs@danang.gov.vn
Phạm Thị Trang Phó Chủ tịch 0905 905 003 trangpt1@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02363) 959 001 - 847 530 ldldnhs@danang.gov.vn
Hồ Thị Thanh Thúy Chánh Văn phòng 0914 747 307 thuyhtt@danang.gov.vn
Mai Xuân Thủy Phó CVP HĐND&UBND quận 02363 968 222 - 0905 11 25 29 maixuanthuy@danang.gov.vn
Mai Đình Phó CVP HĐND&UBND quận 02363 961 037 - 0905 602 402 dinhm@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Nga Phó CVP HĐND&UBND quận 02363 968 605 - 0914 228 087 ngant5@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 327 vpubndnhs@danang.gov.vn
Lê Thị Thanh Duyên Chủ nhiệm 02363 969169 - 0969 055 500 duyenltt@danang.gov.vn
Huỳnh Đức Chiến Phó Chủ nhiệm 0907 743 531 chienhd@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Vân Anh Phó Chủ nhiệm 0934 846 826 anhntv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 325 ubktqunhs@danang.gov.vn
Trần Thị Ngọc Lan Chủ tịch 0905 188 086 lanttn@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Dưỡng Phó Chủ tịch 0905 848 466 duongnt2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 326 hlhpnnhs@danang.gov.vn
Trần Văn Minh Trưởng phòng 0907 416 023 minhtv7@danang.gov.vn
Nguyễn Phan Kế Phó Trưởng phòng 0905 209 903 kenp@danang.gov.vn
Hoàng Hải Thọ Phó Trưởng phòng 0966 403 579 thohh@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 0236 3 847 309 pnvnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Xuân Hương Trưởng phòng 0989 296 144 huongntx@danang.gov.vn
Phùng Phú Phó Trưởng phòng 0983 151 246 phup@danang.gov.vn
Phan Thị Dinh Phó Trưởng phòng 0905 764 774 dinhpt@danang.gov.vn
Trần Thị Lê Vy Phó Trưởng phòng 0904 265 506 vyttl@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 305 ptckhnhs@danang.gov.vn
Lê Văn Nghĩa Trưởng ban 0905 145 829 nghialv1@danang.gov.vn
Nguyễn Tiến Mẫn Phó Trưởng ban 0906 502 223 mannt@danang.gov.vn
Hồ Thông Phó Trưởng ban 0905 771 460
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 303 btgqunhs@danang.gov.vn
Huỳnh Ngọc Hoan Chủ tịch 0905 174 897 hoindnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Tiến Phó Chủ tịch 0905 128 767 hoindnhs@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 302 hoindnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Thành Linh Trưởng phòng 02363 847311 - 0989 066 229 linhnt@danang.gov.vn
Phùng Văn Thành Phó Trưởng phòng 0976 448 758 thanhpv5@danang.gov.vn
Võ Thị Hoài Phó Trưởng phòng 0982 732 797 hoaivt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 311 pqldtnhs@danang.gov.vn
Đặng Văn Kỳ Bí thư Đảng ủy 0914 686 109 kydv@danang.gov.vn
Phạm Đông Phó Bí thư Đảng ủy 0905223006
Lê Văn Dũng Phó Bí thư Đảng ủy 0979 795 357
Nguyễn Văn Hiền Chủ tịch UBND 0905 547 546 hiennv@danang.gov.vn
Huỳnh Quang Trung Phó Chủ tịch UBND 0905 066 994 trunghq@danang.gov.vn
Huỳnh Công Tiến Phó Chủ tịch UBND 0914 519 252 tienhc@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Thạch Chủ tịch UBMTTQVN 0905 628 027
Nguyễn Thanh Hải Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0905313708
Nguyễn Cất Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0906 433 791
Nguyễn Đức Việt Bí thư Đảng ủy 0905 158 420 vietnd@danang.gov.vn
Trần Viết Thẩm Phó Bí thư Đảng ủy 0903500544 thamtv@danang.gov.vn
Lê Quang Trung Phó Bí thư Đảng ủy
Trần Văn Thành Chủ tịch UBND 0913422772 thanhtv@danang.gov.vn
Ngô Thị Nga Phó Chủ tịch UBND 0903172952 ngant8@danang.gov.vn
Hồ Hồng Minh Phó Chủ tịch UBND 0905035199 minhhh@danang.gov.vn
Bạch Ngọc Hải Chủ tịch UBMTTQVN 0983950978 haibn@danang.gov.vn
Lê Hồng Lai Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0975227556 lailh@danang.gov.vn
Trần Thị Lệ Xuân Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0935306016 xuanttl@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Minh Bí thư Đảng ủy 0984 979 044 minhnv1@danang.gov.vn
Huỳnh Nghĩa Phó Bí thư Đảng ủy 0983284128 nghiah1@danang.gov.vn
Lê Tấn Nghĩa Chủ tịch UBND 0905081167 nghialt2@danang.gov.vn
Lê Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND 0905565434 dunglv@danang.gov.vn
Mai Xuân Linh Phó Chủ tịch UBND 0903567987 linhmx1@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Diên Chủ tịch UBMTTQVN 0905111125 diennv@danang.gov.vn
Võ Thị Kim Minh Phó Chủ tịch UBMTTQVN
Nguyễn Lê Đức Nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0906458285 nguyennld@danang.gov.vn
Mai Xuân Linh Bí thư Đảng ủy 0905269484 linhmx@danang.gov.vn
Nguyễn Dũng Phó Bí thư Đảng ủy 0934888247 dungn@danang.gov.vn
Huỳnh Kim Chủ tịch UBND 0914082140 kimh@danang.gov.vn
Nguyễn Đức Phó Chủ tịch UBND 0905173182 ducn@danang.gov.vn
Ngô Thanh Trà Phó Chủ tịch UBND 0905183684 trant@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Nga Chủ tịch UBMTTQVN 0905563362 ngaht1@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Tiển Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0932379964 tienht@danang.gov.vn
Nguyễn Nhị Phó Chủ tịch UBMTTQVN
Hoàng Thị Phương Loan Trưởng ban 0905 230 573 loanhtp@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 968 498 bdvqunhs@danang.gov.vn
Trần Văn Khải Chủ tịch 0903 505 016 khaitv@danang.gov.vn
Nguyễn Thiên Lý Phó Chủ tịch 0905 133 138 lynt3@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 328 hoiccbnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Tiên Trưởng phòng 0972 141 454 tiennv5@danang.gov.vn
Lê Văn Thọ Phó Trưởng phòng 0903 594 453 tholv@danang.gov.vn
Trần Thị Nguyên Phó Trưởng phòng 01234 01 05 09 nguyentt2@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 04 Chu Cẩm Phong (Tầng 2), quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 991 271 ptnmtnhs@danang.gov.vn
Phạm Thị Lệ Thủy Chánh Văn phòng 0905 977 985 thuyptl1@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Tám Phó CVP Quận ủy 0905 019 337 tamhv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 322 vpqunhs@danang.gov.vn
Hoàng Trân Châu Bí thư 0935 055 322 chauht@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Quý Phó Bí thư 0905 711 182 quyhb@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 319 quandoannhs@danang.gov.vn
Nguyễn Một Chánh Thanh tra 0982 117 549 motn@danang.gov.vn
Nguyễn Tấn Quang Phó Chánh Thanh tra 0905 111 049 quangnt5@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Năng Phó Chánh Thanh tra 0905 170 536 nangnd@danang.gov.vn Xem thêm thông tin
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 314 ttnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Đô Giám đốc 0905 922 692 dohp@danang.gov.vn
Trần Hải Lâm Phó Giám đốc 0908 109 015 lamth@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 968 264 ttbdctnhs@danang.gov.vn
Mai Văn Ba Chủ tịch 0905 323 109 chuthapdonhs@danang.gov.vn
Lê Nguyễn Nữ Định Phó Chủ tịch 05113 961 001 chuthapdonhs@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 001 chuthapdonhs@danang.gov.vn
Mai Thị Nga Trưởng phòng 0905 066 662 ngamt@danang.gov.vn
Lê Á Phó Trưởng phòng 0983 155 696 al@danang.gov.vn
Mai Quốc Quang Phó Trưởng phòng 0905 185 245 quangmq@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 967 297 pldtbxhnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Đức Vinh Trưởng phòng 0989 156 236 vinhhd@danang.gov.vn
Nguyễn Phú Phượng Phó Trưởng phòng 0903 551 080 phuongnp@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Chinh Phó Trưởng phòng 0903 509 234 chinhntt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 317 ptpnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Lâm Trưởng phòng 0914 112 102 lamn@danang.gov.vn
Trần Thị Loan Phó Trưởng phòng 0903 535 820 loantt@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Công Phó Trưởng phòng 0905 022 722 conghb@danang.gov.vn 
Trần Văn Hồng Phó Trưởng phòng 0905 33 44 69 hongtv1@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 06 Chu Cẩm Phong, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 961 432 pgddtnhs@danang.gov.vn
Phạm Cánh Trưởng phòng 0905 130 339 canhp@danang.gov.vn
Phùng Đình Phó Trưởng phòng 0906 449 478 dinhp@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 533 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 967 060 pytnhs@danang.gov.vn
Lê Minh Hòa Trưởng phòng 0905 776 778 hoalm@danang.gov.vn
Lưu Vạn Tâm Anh Phó Trưởng phòng 0903 575 645 anhlvt@danang.gov.vn
Huỳnh Chín Phó Trưởng phòng 0905 115 014 chinh3@danang.gov.vn
Trần Thị Vân Phó Trưởng phòng 0905 824 449 vantt5@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 308 pktnhs@danang.gov.vn
Phan Thanh Liêm Trưởng phòng 0905 268 661 liempt@danang.gov.vn
Đặng Công Đá Phó Trưởng phòng 0914 022 913 dadc@danang.gov.vn
Trần Chí Trung Phó Trưởng phòng 0905 922 538 trungtc@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 310 pvhttnhs@danang.gov.vn
Lê Quang Tươi Trưởng ban 0905 121 997 tuoilq@danang.gov.vn
Đỗ Dũng Phó Trưởng ban 0913 423 176 dungd@danang.gov.vn
Lê Ngọc Nhất Phó Trưởng ban 0936 455 234 nhatln@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 81 Huyền Trân Công Chúa, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02362 243 206 bqldtnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Công Hòa Trưởng ban 0982 193 442 hoanc@danang.gov.vn
Thân Trọng Phúc Phó Trưởng ban 0903 501 477 phuctt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02363) 956 123 - 956 126 bqlxdcbnhs@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Mâng Trưởng ban 0914 04 94 94 mangnd@danang.gov.vn
Lê Văn Huân Phó Trưởng ban 0905 404 294 huanlv@danang.gov.vn
Trần Toàn Phó Trưởng ban 0905 013 899 toant@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ Chợ Hòa Hải, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 956 066 bqlcnhs@danang.gov.vn
Võ Đức Huy Trưởng ban 0905 259 668 huyvd@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Hường Phó Trưởng ban 0932 069 907 huongnt4@danang.gov.vn
Trần Thị Tầm Phó Trưởng ban 0935 827 014 tamtt7@danang.gov.vn
Mai Xuân Dũng Phó Trưởng ban 0905 333 079 dungmx@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng 02363 958 692 bqllnnhs@danang.gov.vn
Trần Văn Sinh Trưởng đài 0914048606 sinhtv@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Hiền Phó Trưởng đài 0905 290 414 hienhp@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Lài Phó Trưởng đài 0905 100 558 laint1@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 847 216 dttnhs@danang.gov.vn
Phan Thái Hồng Đội trưởng 0905 167 977 hongpt@danang.gov.vn
Trần Công Đội phó 0905 180 727 congt@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Thân Đội phó 0935 29 00 29 thanhv2@danang.gov.vn
Lưu Xuân Hùng Đội phó 0905 704 886 hunglx@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 950 003 ktqtdtnhs@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Dương Giám đốc 0905 163 312 duonghb@danang.gov.vn
Mai Thị Thu Hương Phó Giám đốc 0905 662 755 huongmtt@danang.gov.vn
Phan Thép Phó Giám đốc 0905 344 544 thepp@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 100 Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN (02362) 640 224 - 640 225 ttvhttnhs@danang.gov.vn 
Nguyễn Thị Xinh Giám đốc 0905 847 547 xinhnt@danang.gov.vn
Mai Văn Ấn Phó Giám đốc 0905 560 771 anmv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ Đường Minh Mạng, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 02363 967 977 ttdsnhs@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 1 0 7 5 3 4
Hôm nay: 3.783
Hôm qua: 3.581
Tuần này: 7.364
Tháng này: 178.340
Tổng cộng: 2.107.534

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính