Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Dự án công nghệ thông tin năm 2016 Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin 04/11/2016 17/11/2016 12.000.000 Đã nghiệm thu
2 Máy chiếu Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 26.300.000 Đã ký kết
3 Máy in Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 50.190.000 Đã ký kết
4 Máy photocopy Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 187.150.000 Đã ký kết
5 Máy scan Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 13.200.000 Đã ký kết
6 Máy tính để bàn cấu hình phổ thông Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 78.500.000 Đã ký kết
7 Máy tính để bàn khác, máy chủ và linh kiện Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 205.260.000 Đã ký kết
8 Máy điều hòa nhiệt độ Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 201.500.000 Đã ký kết
Tìm kiếm
Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 9 1 7 4 4 4
Hôm nay: 10.401
Hôm qua: 35.008
Tuần này: 45.409
Tháng này: 662.157
Tổng cộng: 5.917.444