Thông báo lịch trợ giúp pháp lý lưu động
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 23/05/2017 Lượt xem: 28

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-PTP ngày 31/3/2017 của Phòng Tư pháp quận Ngũ Hành Sơn về triển khai công tác trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2017, sau khi rà soát nhu cầu trong nhân dân, Phòng Tư pháp quận phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng và UBND phường Hoà Quý tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động miễn phí cho nhân dân trên địa bàn phường Hoà Quý. Để tạo điều kiện thuận cho nhân dân được biết và đến để được trợ giúp, Phòng Tư pháp quận thông báo thời gian và địa điểm cụ thể như sau:
1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00, ngày 25 tháng 5 năm 2017 (Thứ Năm)
2. Địa điểm: Hội trường UBND phường Hoà Quý 
(Đường Mai Đăng Chơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
3. Các lĩnh vực trợ giúp
+ Hộ tịch – Hộ khẩu
+ Dân sự
+ Đất đai
+ Chế độ chính sách
Phòng Tư pháp quận kính thông báo./.

Nội dung Thông báo Lịch trợ giúp pháp lý lưu động.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 4 4 3 3 7 6
Hôm nay: 21.057
Hôm qua: 48.833
Tuần này: 21.057
Tháng này: 692.059
Tổng cộng: 10.443.376

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính