Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 01/06/2017 Lượt xem: 24

Nội dung Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 5 6 0 0 9 7
Hôm nay: 2.301
Hôm qua: 32.223
Tuần này: 131.855
Tháng này: 684.063
Tổng cộng: 8.560.097

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính