Bãi bỏ Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 04-7-2011 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố"
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 31/10/2016 Lượt xem: 206

Bãi bỏ Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 04-7-2011 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố"

 

Quyết định 2112-QĐ/TU ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy Đà Nẵng về việc Bãi bỏ Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 04-7-2011 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố".

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 5 0 8 5 0 0
Hôm nay: 15.632
Hôm qua: 30.075
Tuần này: 177.768
Tháng này: 757.291
Tổng cộng: 9.508.500

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính