Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Nguyễn Đức Việt Bí thư Đảng ủy 0905 158 420 vietnd@danang.gov.vn
Trần Viết Thẩm Phó Bí thư Đảng ủy 0903500544 thamtv@danang.gov.vn
Lê Quang Trung Phó Bí thư Đảng ủy
Trần Văn Thành Chủ tịch UBND 0913422772 thanhtv@danang.gov.vn
Ngô Thị Nga Phó Chủ tịch UBND 0903172952 ngant8@danang.gov.vn
Hồ Hồng Minh Phó Chủ tịch UBND 0905035199 minhhh@danang.gov.vn
Bạch Ngọc Hải Chủ tịch UBMTTQVN 0983950978 haibn@danang.gov.vn
Lê Hồng Lai Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0975227556 lailh@danang.gov.vn
Trần Thị Lệ Xuân Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0935306016 xuanttl@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Minh Bí thư Đảng ủy 0984 979 044 minhnv1@danang.gov.vn
Huỳnh Nghĩa Phó Bí thư Đảng ủy 0983284128 nghiah1@danang.gov.vn
Lê Tấn Nghĩa Chủ tịch UBND 0905081167 nghialt2@danang.gov.vn
Lê Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND 0905565434 dunglv@danang.gov.vn
Mai Xuân Linh Phó Chủ tịch UBND 0903567987 linhmx1@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Diên Chủ tịch UBMTTQVN 0905111125 diennv@danang.gov.vn
Võ Thị Kim Minh Phó Chủ tịch UBMTTQVN
Nguyễn Lê Đức Nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0906458285 nguyennld@danang.gov.vn
Mai Xuân Linh Bí thư Đảng ủy 0905269484 linhmx@danang.gov.vn
Nguyễn Dũng Phó Bí thư Đảng ủy 0934888247 dungn@danang.gov.vn
Huỳnh Kim Chủ tịch UBND 0914082140 kimh@danang.gov.vn
Nguyễn Đức Phó Chủ tịch UBND 0905173182 ducn@danang.gov.vn
Ngô Thanh Trà Phó Chủ tịch UBND 0905183684 trant@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Nga Chủ tịch UBMTTQVN 0905563362 ngaht1@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Tiển Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0932379964 tienht@danang.gov.vn
Nguyễn Nhị Phó Chủ tịch UBMTTQVN
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 0 7 2 0 3 2
Hôm nay: 5.487
Hôm qua: 12.672
Tuần này: 37.413
Tháng này: 142.838
Tổng cộng: 2.072.032

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính