Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 5 5 2 3 8 5
Today: 10.246
Yesterday: 3.054
This week: 10.246
This month: 481.717
Total: 1.552.385

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính