Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 6 1 2 9 9 2
Today: 21.867
Yesterday: 33.329
This week: 184.750
This month: 736.958
Total: 8.612.992

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính