Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh TUV, Bí thư Quận ủy 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Phùng Văn Cưng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thi Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 0905 320 395 thinta@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Thư UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận 0905 29 26 26 thund@danang.gov.vn
Tìm kiếm


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 0 9 4 7 8 6 5
Today: 14.105
Yesterday: 29.658
This week: 114.937
This month: 396.973
Total: 947.865

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính