Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh TUV, Bí thư Quận ủy 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Phùng Văn Cưng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thi Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 0905 320 395 thinta@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Thư UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận 0905 29 26 26 thund@danang.gov.vn
Tìm kiếm


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 5 5 2 4 3 8
Today: 10.299
Yesterday: 3.054
This week: 10.299
This month: 481.770
Total: 1.552.438

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính