“Đạp xe vì sự khác biệt” (Cycle a Difference) do Newborn Vietnam - Anh tổ chức. 06/06/2017

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm: Tổ chức Ngày hội sách “Sách-Hướng đến tương lai” 28/04/2017

DNICT khai giảng Khóa Thiết đồ họa máy tính miễn phí cho các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 04/03/2017

Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND quận Ngũ Hành Sơn 10/01/2017

Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Hòa Quý 20/11/2014

Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Hòa Hải 20/11/2014

Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Khuê Mỹ 20/11/2014

Người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên cho UBND phường Mỹ An 20/11/2014

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/11/2014

Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 3 0 8 6 2 8 4
Today: 22.786
Yesterday: 42.715
This week: 103.104
This month: 636.489
Total: 3.086.284

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính