Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 7 8 7 2 2 5
Hôm nay: 53
Hôm qua: 12.945
Tuần này: 25.439
Tháng này: 420.427
Tổng cộng: 7.787.225

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính