Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 9 8 0 4 6 9
Hôm nay: 35.376
Hôm qua: 41.767
Tuần này: 0
Tháng này: 530.674
Tổng cộng: 2.980.469

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính