Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 1 4 9 8 3 5
Hôm nay: 6.957
Hôm qua: 44.806
Tuần này: 153.383
Tháng này: 741.496
Tổng cộng: 4.149.835

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính