Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh TUV, Bí thư Quận ủy 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Phùng Văn Cưng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thi Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 0905 320 395 thinta@danang.gov.vn
Nguyễn Đình Thư UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN quận 0905 29 26 26 thund@danang.gov.vn
Lê Trung Chinh TUV, Bí thư Quận ủy 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Phùng Văn Cưng Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Anh Thi Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận 05113 847307 - 0905320395 thinta@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 05113 847 322 quanuynguhanhson@danang.gov.vn
Trần Văn Thích Trưởng ban 0905 129 757 thichtv@danang.gov.vn
Trần Văn Minh Phó Trưởng ban 0907 416 023 minhtv7@danang.gov.vn
Lê Thị Kim Hoa Phó Trưởng ban 0905 566 365 hoaltk3@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 05113 961 015 btcqunhs@danang.gov.vn
Huỳnh Đức Chiến Phó Chủ nhiệm 0907 743 531 chienhd@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Vân Anh Phó Chủ nhiệm 0934 846 826 anhntv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 05113 847 325 ubktqunhs@danang.gov.vn
Lê Văn Nghĩa Trưởng ban 0905 145 829 nghialv1@danang.gov.vn
Ngô Thanh Xuân Phó Trưởng ban 0905 455 871 xuannt8@danang.gov.vn
Nguyễn Tri Xưởng Phó Trưởng ban 0905 125 145 xuongnt@danang.gov.vn
Lê Minh Hòa Phó Trưởng ban 0905 776 778 hoalm@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 05113 847 303 btgqunhs@danang.gov.vn
Hoàng Thị Phương Loan Trưởng ban 0905 230 573 loanhtp@danang.gov.vn
Nguyễn Tiến Mẫn Phó Trưởng ban 0906 502 223 mannt@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 05113 968 498 bdvqunhs@danang.gov.vn
Phạm Thị Lệ Thủy Chánh Văn phòng 0905 977 985 thuyptl1@danang.gov.vn
Huỳnh Văn Tám Phó CVP Quận ủy 0905 019 337 tamhv@danang.gov.vn
Thông tin liên hệ 486 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, TPĐN 05113 847 322 vpqunhs@danang.gov.vn
Tìm kiếm


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 5 5 2 3 8 2
Hôm nay: 10.243
Hôm qua: 3.054
Tuần này: 10.243
Tháng này: 481.714
Tổng cộng: 1.552.382

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính