Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 0 5 6 0 3 2
Hôm nay: 24.684
Hôm qua: 34.896
Tuần này: 59.580
Tháng này: 647.693
Tổng cộng: 4.056.032

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính