Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 9 9 4 4 5 2
Hôm nay: 11.272
Hôm qua: 38.087
Tuần này: 11.272
Tháng này: 544.657
Tổng cộng: 2.994.452

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính