Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 3 9 7 5 1 0
Hôm nay: 5.815
Hôm qua: 31.746
Tuần này: 66.778
Tháng này: 646.301
Tổng cộng: 9.397.510

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính