Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 0 8 2 3 7 8
Hôm nay: 18.947
Hôm qua: 32.083
Tuần này: 85.926
Tháng này: 674.039
Tổng cộng: 4.082.378

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính