Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 7 4 3 2 6 4
Hôm nay: 17
Hôm qua: 20.990
Tuần này: 50.604
Tháng này: 376.466
Tổng cộng: 7.743.264

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính