Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 9 0 4 8 2 5
Hôm nay: 32.790
Hôm qua: 34.610
Tuần này: 32.790
Tháng này: 649.538
Tổng cộng: 5.904.825

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính