Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc của Phòng Tư pháp 01/01/2017

Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc của Thanh tra quận 01/01/2017

Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc của Phòng Y tế 01/01/2017

Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc của Phòng Tài nguyên & Môi trường 01/01/2017

Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc của Phòng Nội vụ 01/01/2017

Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc của Văn phòng HĐND&UBND quận 01/01/2017

Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc và các văn bản chỉ đạo đối với Tổ chức cơ sở Đảng 01/01/2017

Văn bản hiện hành thuộc Hồ sơ nguyên tắc các lĩnh vực Quản lý Nhà nước và các văn bản chỉ đạo đối với Tổ chức cơ sở Đảng

Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 7 5 4 5 2 8
Hôm nay: 3.490
Hôm qua: 7.791
Tuần này: 0
Tháng này: 387.730
Tổng cộng: 7.754.528

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính