Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 5 5 2 5 7 3
Hôm nay: 16.113
Hôm qua: 39.337
Tuần này: 130.254
Tháng này: 801.256
Tổng cộng: 10.552.573

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính