Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm


Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 1 5 5 2 3 9 1
Hôm nay: 10.252
Hôm qua: 3.054
Tuần này: 10.252
Tháng này: 481.723
Tổng cộng: 1.552.391

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính