Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 4 0 4 6 8 5
Hôm nay: 8.205
Hôm qua: 35.328
Tuần này: 0
Tháng này: 528.651
Tổng cộng: 8.404.685

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính