Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 4 2 5 1 3 5 5
Hôm nay: 17.292
Hôm qua: 28.683
Tuần này: 17.292
Tháng này: 843.016
Tổng cộng: 4.251.355

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính