Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 6 0 1 9 7 4
Hôm nay: 10.849
Hôm qua: 33.329
Tuần này: 173.732
Tháng này: 725.940
Tổng cộng: 8.601.974

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính