Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 9 1 2 6 8 6
Hôm nay: 5.643
Hôm qua: 35.008
Tuần này: 40.651
Tháng này: 657.399
Tổng cộng: 5.912.686

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính