Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 9 3 1 5 7 6 2
Hôm nay: 16.032
Hôm qua: 29.077
Tuần này: 0
Tháng này: 564.553
Tổng cộng: 9.315.762

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính