Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 3 7 2 1 3 1
Hôm nay: 4.633
Hôm qua: 11.238
Tuần này: 25.390
Tháng này: 237.049
Tổng cộng: 2.372.131

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính