Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý nhân sự, tài chính, ngân sách nhà nước cấp và các khoản thu, chi tại Trư... 08/02/2018

Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018 12/12/2017

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận 08/11/2017

Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại Trường Mầm non Hoàng Lan năm 2015 và 2016 22/09/2017

Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành năm 2015 và 2016 18/08/2017

Ngày 04 tháng 8 năm 2017, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 89/KL-TTQ ngày 02 tháng 8 năm 2017 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sác...

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo tại UBND phường Hòa Hải 04/07/2017

Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 76/KL-TTQ ngày 20 tháng 6 năm 2017 về thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, ...

Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách tại UBND phường Mỹ An 23/06/2017

Ngày 30 tháng 5 năm 2017, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 57/KL-TTQ ngày 25 tháng 5 năm 2017 về thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý tài chính, ngân sác...

Thanh tra quận Ngũ Hành Sơn tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo tại UBND phường Hòa Hải 16/06/2017

Ngày 14 tháng 6, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 13/QĐ-TTQ ngày 31 tháng 5 năm 2017 đã tổ chức công bố Quyết định thanh tra về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại và tố cáo tại UBN...

Công khai kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại UBND phường Khuê Mỹ 12/05/2017

Công bố kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo tại UBND phường Hòa Quý 12/05/2017

Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 8 6 2 1 3 3 4
Hôm nay: 30.209
Hôm qua: 33.329
Tuần này: 193.092
Tháng này: 745.300
Tổng cộng: 8.621.334

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính