Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 0 3 2 6 2 6 3
Hôm nay: 1.265
Hôm qua: 34.699
Tuần này: 160.759
Tháng này: 574.946
Tổng cộng: 10.326.263

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính