Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 0 2 2 9 7 9
Hôm nay: 25.524
Hôm qua: 27.493
Tuần này: 150.944
Tháng này: 767.692
Tổng cộng: 6.022.979

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính