Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 7 7 8 7 7 8 6
Hôm nay: 614
Hôm qua: 12.945
Tuần này: 26.000
Tháng này: 420.988
Tổng cộng: 7.787.786

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính