Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 5 9 7 8 9 5 9
Hôm nay: 8.997
Hôm qua: 38.376
Tuần này: 106.924
Tháng này: 723.672
Tổng cộng: 5.978.959

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính