Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 2 9 1 6 3 6 7
Hôm nay: 13.041
Hôm qua: 51.860
Tuần này: 181.507
Tháng này: 466.572
Tổng cộng: 2.916.367

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính