Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 0 6 9 0 8 3 9 0
Hôm nay: 13.603
Hôm qua: 38.216
Tuần này: 13.603
Tháng này: 670.244
Tổng cộng: 6.908.390

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính