Bảo trợ xã hội Bảo trợ xã hội

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
91 Thủ tục cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm, cấp phép dạy thêm cho cá nhân. Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
92 Thủ tục Công nhận Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
93 Thủ tục tiếp nhận giáo viên (từ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND các quận, huyện khác trong địa bàn thành phố) Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
94 Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Mầm non (cán bộ quản lý), Tiểu học và Trung học cơ sở Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
95 Thủ tục tiếp nhận giáo viên ngoại tỉnh Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
96 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận số nhà Lĩnh vực Xây dựng
97 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận số nhà Lĩnh vực Xây dựng
98 Thủ tục Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành Lĩnh vực Xây dựng
99 Thủ tục Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước Lĩnh vực Xây dựng
100 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước Lĩnh vực Xây dựng
Tìm kiếm

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chứcThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 2 5 8 6 8
Hôm nay: 6.255
Hôm qua: 7.437
Tuần này: 62.059
Tháng này: 484.464
Tổng cộng: 12.125.868

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính