Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 0 0 4 4 4 6
Hôm nay: 8.393
Hôm qua: 11.047
Tuần này: 8.393
Tháng này: 227.574
Tổng cộng: 13.004.446

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính