Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (do bị rách, nát hoặc mất)

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận đăng ký kinh doanh thuộc Phòng Tài chính kế hoạch

+  Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký chuyển lãnh đạo UBND cấp huyện ký và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức

 - Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận

 - Lệ phí: 100.000 đồng

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 của Quốc hội;

+ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

+ Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 9 1 0 5 9 0
Hôm nay: 33.736
Hôm qua: 36.222
Tuần này: 0
Tháng này: 925.571
Tổng cộng: 22.910.590

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính