Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
75 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1351 5716/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 132-B1.7, diện tích 206.60 m2, tại Khu dân cư mới phường.Bắc Mỹ An (Bắc Phan Tứ), thuộc phường Mỹ An cho ông Huỳnh Diễn (Huỳnh Diển) và bà Lê Thị Xuân
1352 1094/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Văn Bắc và bà Đoàn Thị Thanh Hương
1353 1320/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18-B3.14, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Ngô Cam và bà Lê Thị Nữa
1354 1620/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 32-B2.2, diện tích 89.50 m2, tại Khu dân cư Làng đá mỹ nghệ Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Huỳnh Thị Lợi
1355 3103/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số E2-66 phân khu B2.3, diện tích 90.00 m2, tại Khu dân cư Bắc Mỹ An mở rộng, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Đặng Văn Dũng và bà Đỗ Nguyễn Tố Nhân
1356 4127/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05, phân khu B2.19, diện tích 110.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Đỗ Tấn Thọ và bà Nguyễn Thị Hồng Huệ
1357 392/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 30, Phân khu C, diện tích 114.625 m2, thuộc Khu dân cư mới Phường Bắc Mỹ An, phường Mỹ An, cho ông Phạm Phú Đức và bà Phan Thị Thúy Nga
1358 1573/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 31, phân khu B1.2, diện tích 90.40 m2, thuộc Khu đất gia đình quân đội tại Khu Xưởng 387, Cục Kỹ thuật, Quân khu V, phường Mỹ An cho ông Hồng Quốc Sáu và bà Nguyễn Thị Kim Phương
1359 5717/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 51-B2.5, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho bà Nguyễn Thị Thuê
1360 1095/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai v/v giao lô đất số 41-B3.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Văn Bắc và bà Đoàn Thị Thanh Hương
1361 1321/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 10-B3.14, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho bà Hồ Thị Luồn
1362 1621/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 209-B2.5, diện tích 113.75 m2, tại Khu tái định cư cho các hộ giải tỏa thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tại Hòa Quý (Khu tái định cư Hòa Quý), thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Biển và bà Phùng Thị Lòng
1363 3104/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21 phân khu D, diện tích 90.30 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Văn Hòa và bà Trịnh Phương Thủy
1364 4128/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 33, phân khu B2.14, diện tích 110.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Đoàn Văn Đời
1365 393/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21, Phân khu B3.9, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng - Giai đoạn 2, phường Hòa Quý, cho bà Nguyễn Thị Nhỏ
1366 1574/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29, phân khu B1.2, diện tích 90.50 m2, thuộc Khu đất gia đình quân đội tại Khu Xưởng 387, Cục Kỹ thuật, Quân khu V, phường Mỹ An cho ông Trần Thế Sơn và bà Nguyễn Thị Thơ
1367 5718/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.12, diện tích 81.00 m2, tại Khu TĐC phía Đông X38 & 387, thuộc phường Mỹ An cho ông Dương Hùng
1368 1096/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/c giao lô đất số 42-B3.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Văn Bắc và bà Đoàn Thị Thanh Hương
1369 1322/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 09-B3.14, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho bà Hồ Thị Luồn
1370 1622/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 118-B2.3, diện tích 125.00 m2, tại Khu tái định cư cho các hộ giải tỏa thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên tại Hòa Quý (Khu tái định cư Hòa Quý), thuộc phường Hòa Hải cho bà Trần Thị Thanh
1371 2136/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23-C1, diện tích 74.40 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Dương Văn Trang và bà Phạm Thị Minh An
1372 4129/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12, phân khu B2.9, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phùng Đình Anh
1373 394/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22, Phân khu B3.9, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng - Giai đoạn 2, phường Hòa Quý, cho bà Nguyễn Thị Nhỏ
1374 1598/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 02, phân khu B2.8, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán, phường Khuê Mỹ cho ông Hồ Công Dũng và bà Nguyễn Thị Nhung
1375 5753/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 02-B2.11, diện tích 81.00 m2, tại Khu TĐC phía Đông X38 & 387, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Thành Nhơn và bà Mai Thị Năm
1376 1097/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số D76-B2.2, diện tích 90.00 m2, tại Khu dân cư Bắc bến xe Đông Nam, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Bùi Hùng và bà Nguyễn Thị Lý
1377 1323/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 34-B2.23, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Võ Thành An và bà Đào Thị Kiều Thu
1378 1623/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu số 8 - Khu dân cư Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, thuộc phường Hòa Hải cho ông Hồ Thanh Hà
1379 2137/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22-B5, diện tích 60.10 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Lê Nhật Thịnh và bà Huỳnh Thị Hiền
1380 4130/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 10, phân khu B2.9, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phùng Đình Kiêu
1381 395/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05, Phân khu B2.3, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư phía Bắc đường Vành đai phía Nam (Giai đoạn 3A), phường Hòa Quý, cho ông Phạm Tiếng và bà Trần Thị Ngọt
1382 1599/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20, phân khu B2.2A, diện tích 144.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng (Giai đoạn 2), phường Hòa Quý cho ông Đào Xuân Thuận và bà Lê Thị Ngọc Hiền
1383 5754/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20-B2.10, diện tích 81.00 m2, tại Khu TĐC phía Đông X38 & 387, thuộc phường Mỹ An cho ông Trịnh Văn Giác và bà Trần Thị Tiến
1384 1098/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23-B2.13, diện tích 90.00 m2, tại Khu tái định cư phía Đông Xưởng 38 và Xưởng 387, thuộc phường Mỹ An cho bà Nguyễn Thị Chi
1385 1324/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 33-B2.23, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho hộ ông Đào Ngọc Hân
1386 1624/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu số 8 - Khu dân cư Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, thuộc phường Hòa Hải cho bà Hồ Thị Thanh Hiền
1387 2138/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 14-C1, diện tích 70.10 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Tán Khánh và bà Huỳnh Thị Huyền
1388 4131/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 04, phân khu B2.25, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phạm Minh Sơn và bà Huỳnh Thị Nhiều
1389 396/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18, Phân khu B4.4, diện tích 147.00 m2, thuộc Vệt phân lô khai thác quỹ đất tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc đoạn qua Khu tái định cư Nam Phan Tứ và Khu tái định cư DBC, phường Mỹ An, cho hộ bà Nguyễn Thị Thép
1390 1600/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22, phân khu B2.2A, diện tích 144.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng (Giai đoạn 2), phường Hòa Quý cho ông Đào Xuân Thuận và bà Lê Thị Ngọc Hiền
1391 5755/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12-B2.13, diện tích 90.00 m2, tại Khu TĐC phía Đông X38 & 387, thuộc phường Mỹ An cho ông Vũ Hữu Huy và bà Trần Đỗ Quốc Minh
1392 1099/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 47-B2.11, diện tích 81.00 m2, tại Khu tái định cư phía Đông Xưởng 38 và Xưởng 387, thuộc phường Mỹ An cho bà Đàm Thị Lệch
1393 1325/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 42-N1.11, diện tích 90.00 m2, tại Khu Phố chợ Hòa Hải mở rộng, thuộc phường Hòa Hải cho hộ ông Lê Văn Phát
1394 1625/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 16-B2.1, diện tích 127.20 m2, tại Khu số 8 - Khu dân cư Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Minh Tú và bà Đỗ Thị Cẩm Vân
1395 2139/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 17-C1, diện tích 71.50m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Xuân Thanh và bà Lê Thị Tuyết
1396 4147/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 121, phân khu B1.6, diện tích 110.40 m2, tại Khu dân cư mới phường Bắc Mỹ An (phía Bắc đường Phan Tứ), thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Đức Thành và bà Trương Thị Bích Hà
1397 397/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 77, Phân khu B2.16, diện tích 125.00 m2, thuộc Khu đô thị Hòa Hải 1-3 - Giai đoạn 1, phường Hòa Hải, cho bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa
1398 1601/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21, phân khu B2.2A, diện tích 144.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng (Giai đoạn 2), phường Hòa Quý cho ông Đào Xuân Thuận và bà Lê Thị Ngọc Hiền
1399 5756/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 13-B2.13, diện tích 90.00 m2, tại Khu TĐC phía Đông X38 & 387, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Xuân Bình và bà Vũ Thị Hải
1400 480/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 54-B2.5*, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho bà Huỳnh Thị Khỏe
1401 1100/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 328-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu dân cư phía Nam bến xe Đông Nan thành phố, thuộc phường Hòa Hải cho bà Nguyễn Thị Láng
1402 1345/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 02-B2.32, diện tích 92.50 m2, tại Khu tái định cư Tây Nam làng đá mỹ nghệ, thuộc phường Hòa Hải cho ông Mai Văn Vui và bà Huỳnh Thị Chơi
1403 1626/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 24-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu số 8 - Khu dân cư Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê minh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Sương
1404 2140/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 15-C1, diện tích 71.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Lê Vinh Khương và bà Phạm Thị Bích Lài
1405 4154/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 181, phân khu B2.9, diện tích 90.00 m2, tại Khu số 12 - Khu tái định cư thuộc Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà - giai đoạn 3), thuộc phường Hòa Hải cho bà Nguyễn Thị Mót
1406 398/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao thửa đất số 232, tờ bản đồ địa chính số 24, diện tích 32.00 m2, thuộc phường Mỹ An, cho ông Phạm Hòa và bà Nguyễn Thị Tuyết
1407 1602/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 90, phân khu B2.4A, diện tích 150.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng (Giai đoạn 2), phường Hòa Quý cho ông Đào Xuân Thuận và bà Lê Thị Ngọc Hiền
1408 5757/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 37-B2.2, diện tích 90.00 m2, tại Cụm dân cư phía Bắc Tu viện Phao Lô, thuộc phường Mỹ An cho ông Huỳnh Văn Minh và bà Khổng Thị An
1409 481/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 30-B2.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Đình Bá và bà Trần Thị Phương
1410 1101/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 02-B4.1, diện tích 250.00 m2, tại Khu dân cư làng đá mỹ nghệ Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho ông Lưu Văn Khoát và bà Nguyễn Thị Vinh
1411 1346/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 526-B2.5, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Hòa Hải 1-3 giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Hải cho ông Trần Xuân Yêm và bà Đinh Thị Hải
1412 1627/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số B19-B2A.2, diện tích 115.00 m2, tại Khu dân cư Thu nhập thấp Đông Trà, thuộc phường Hòa Hải cho bà Lê Thị Bông
1413 2141/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 45-C2, diện tích 70.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Phước Long và bà Trần Thị Liên Hoa
1414 4155/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 06, phân khu B3.7, diện tích 156.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Mười sử dụng
1415 399/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao thửa đất số 151, tờ bản đồ địa chính số 38, diện tích 86.20 m2, thuộc phường Khuê Mỹ, cho ông Bùi Văn Công và bà Trần Thị Vốn
1416 1616/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 30, phân khu B2.25B, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu tái định cư Tân Trà, phường Hòa Hải cho ông Trần Văn Xinh và bà Nguyễn Thị Tươi
1417 482/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng (giai đoạn 1) Khu vực điều chỉnh A2-3,A2-4 , thuộc phường Hòa Quý cho ông Cao Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Tuyết
1418 1102/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 24-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Văn Bắc và bà Đoàn Thị Thanh Hương
1419 1347/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 01-B4.1, diện tích 339.76 m2, tại Khu dân cư Làng đá mỹ nghệ Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Đạt và bà Trần Thị Câu
1420 1644/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 09-B2.18, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Văn Huynh
1421 2142/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 33-C2, diện tích 70.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh
1422 4156/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20, phân khu B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Bá Em và bà Huỳnh Thị Tiệp
1423 400/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11, Phân khu B2.1B, diện tích 89.00 m2, thuộc Khu tái định cư Đông Hải, phường Hòa Hải, cho bà Mai Thị Phùng
1424 1617/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 31, phân khu B2.25B, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu tái định cư Tân Trà, phường Hòa Hải cho ông Trần Văn Xinh và bà Nguyễn Thị Tươi
1425 483/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29-B3.5, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng (g.đoạn 2) , thuộc phường Hòa Quý cho ông Cao Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Tuyết
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 9 6 5 4 1 0
Hôm nay: 19.681
Hôm qua: 34.896
Tuần này: 54.577
Tháng này: 980.391
Tổng cộng: 22.965.410

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính