Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
75 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1576 79/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 51-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng (giai đoạn 1), thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Thêm và bà Nguyễn Thị Mực
1577 510/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 44-B2.9, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng (giai đoạn 1), thuộc phường Hòa Quý cho ông Tán Cường và bà Mai Thị Thu An
1578 1153/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Văn Cư và bà Hồ Thị Có
1579 1393/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 19-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu Làng nghề đá mỹ nghệ, thuộc phường Hòa Hải cho hộ ông Lê Văn Phát
1580 1681/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 57-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Vân
1581 1994/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12-B2.10, diện tích 81.00 m2, tại Khu tái định cư phía Đông Xưởng 38 & Xưởng 387, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Thành Dung và bà Nguyễn Thị Giang
1582 2157/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20-B4, diện tích 60.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Lê Hồng Kỳ và bà Nguyễn Thị Phương Hoa
1583 4196/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 87, phân khu E2, diện tích 80.00 m2, tại Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, thuộc phường Mỹ An cho hộ bà Trần Thị Đào
1584 650/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 33, Phân khu B2.3, diện tích 83.40 m2, thuộc Khu tái định cư phía Tây trường Lê Lợi, phường Mỹ An, cho bà Phan Thị Ánh Loang
1585 1276/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26, phân khu B3.10, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng (Giai đoạn 2), phường Hòa Quý cho ông Hồ Văn Minh và bà Nguyễn Thị Thảo
1586 1644/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18, phân khu B2.12, diện tích 107.50 m2, thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Hòa Hải cho ông Lê Văn Đối và bà Nguyễn Thị Tri
1587 3152/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22-B2.30, tại Khu TĐC Tân Trà, p.Hòa Hải cho ông Nguyễn Rãng và bà Huỳnh Thị Tý
1588 4151/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Ngô Ngọc Tuấn thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1589 80/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.24, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho bà Lê Thị Em
1590 511/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18-B2.11, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Mạnh Đấu và bà Lê Thị Tảo
1591 1154/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định giao lô đất số 30-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Văn Cư và bà Hồ Thị Có
1592 1394/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số A16-B2A.1, diện tích 106.00 m2, tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà, thuộc phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Chua
1593 1682/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số D11-B2.1, diện tích 89.10 m2, tại Khu tái định cư phía Bắc Bến xe Đông Nam thành phố, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Hồ Hùng và bà Nguyễn Thị Tý
1594 2158/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 17-B4, diện tích 60.70 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Trần Kim Trình và bà Huỳnh Thị Ty
1595 4197/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 09, phân khu B5, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Sinh và bà Trần Thị Ngọc Hà
1596 651/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 51, Phân khu A4, diện tích 86.40 m2, thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho ông Nguyễn Văn Cúc và bà Nguyễn Thị Hạnh
1597 1277/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 36, phân khu B3.10, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng (Giai đoạn 2), phường Hòa Quý cho ông Hồ Thanh Phước và bà Ngô Thị Hồng
1598 1645/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 214, phân khu B2.5, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà - giai đoạn 3 (Vị trí số 11 phục vụ Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn), phường Hòa Hải cho bà Nguyễn Thị Tịch và ông Mai Văn Đôi (đã chết)
1599 3153/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11-B2.4, tại KDC khu vực TTHC quận Nũ Hành Sơn, p.Hòa Hải cho ông Trương Ngọc Hội
1600 4152/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết địnhvề việc cho ông Huỳnh Bá Sơn thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1601 81/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 19-B2.4*, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng - giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Thái Lân
1602 512/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03-B4.8.4, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Lang và bà Lê Thị Huệ
1603 1161/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 43-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Văn Minh và bà Trương Thị Nhật Trâm
1604 1395/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số A15-B2A.1, diện tích 105.75 m2, tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà, thuộc phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Chua
1605 1683/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 14-B2.3, diện tích 81.00 m2, tại Khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Trần Viết Ngôn
1606 2159/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 13-B4, diện tích 60.40 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Quang Tú và bà Lưu Thị Minh Hiền
1607 4198/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 02, phân khu B4, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, thuộc phường Mỹ An cho ông Phạm Thế Thành
1608 652/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 85, Phân khu B1, diện tích 145.77 m2, thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho cho bà Nguyễn Thị Thức
1609 1278/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 10, phân khu B2.2, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư phía Bắc đường Vành đai phía Nam (Giai đoạn 3A), phường Hòa Quý cho hộ bà Trần Thị Lang
1610 1646/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 169, phân khu B2.4, diện tích 136.25m2, thuộc Khu tái định cư cho các hộ giải tỏa thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tần ưu tiên tại Hòa Quý, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phạm Đình Diện và bà Phùng Thị Lý
1611 3155/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 06-B2.1, tại KDC khu vực TTHC quận Nũ Hành Sơn, p.Hòa Hải cho ông Trương Ngọc Hội
1612 4153/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Nguyễn Hữu Cường thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1613 82/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 59-B2.2*, diện tích 126.30 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng - giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Thái và bà Thái Thị Phương
1614 513/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 04-B4.8.4, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Lang và bà Lê Thị Huệ
1615 1163/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 44-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Văn Minh và bà Trương Thị Nhật Trâm
1616 1396/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11-B2.2, diện tích 147.50 m2, tại Khu tái định cư khu vực phía Bắc Trung tâm hành chính quận, thuộc phường Khuê Mỹ cho bà Lê Thị An
1617 1684/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 42-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu số 8 - Khu dân cư Trung tâm hành chính quận , thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Nguyễn Trúc và bà Hồ Thị Thu
1618 1866/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03-B2.16, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Định (đại diện Nhà thờ tộc Huỳnh Đăng)
1619 2160/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21-B3, diện tích 60.60 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Phạm Anh Dũng và bà Phạm Thị Kim Bích
1620 4199/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11, phân khu E2, diện tích 80.00 m2, tại Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Cữu và bà Lê Thị Lệ
1621 653/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12, Phân khu A4, diện tích 86.40 m2, thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho ông Lê Hữu Đào và bà Vũ Thị Thu Thủy
1622 1279/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11, phân khu B2.2, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư phía Bắc đường Vành đai phía Nam (Giai đoạn 3A), phường Hòa Quý cho hộ bà Trần Thị Lang
1623 1647/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 236, phân khu B2.10, diện tích 104.25m2, thuộc Khu tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Trung Hiền và bà Võ Thị Hoa
1624 3156/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 50-B2.3, tại Khu TĐC Đông Hải, p.Hòa Hải cho ông Nguyễn Hồng Phi và bà Huỳnh Thị Thính
1625 4154/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Trần Văn Thủy thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1626 83/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 27-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Đỗ Đức Lập và bàTrần Thị Duyên
1627 515/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 37-B2.3, diện tích 126.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Công Độ và bà Phạm Thị Lan
1628 1164/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 47-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Cao Xuân Trường và bà Mai Thị Thiện
1629 1397/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03-B2.2, diện tích 97.75 m2, tại Khu đất Kho xi măng Bắc Mỹ An thuộc Xí nghiệp kinh doanh xi măng Đà Nẵng, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Trần Việt Hòa và bà Lê Thị Tố Hoa
1630 1685/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 41-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu số 8 - Khu dân cư Trung tâm hành chính quận , thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Nguyễn Trúc và bà Hồ Thị Thu
1631 1867/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 50-F1, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, thuộc phường Mỹ An cho ông Trần Hữu Liễn và bà Nguyễn Thị Bích Thủy
1632 2161/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23-B3, diện tích 61.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Đặng Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Giỏi
1633 4200/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số D.42, phân khu B2.2, diện tích 90.00 m2, tại Khu tái định cư phía Bắc bến xe Đông Nam, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Trần Ngại và bà Nguyễn Thị Ba
1634 654/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 53, Phân khu B2, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho ông Huỳnh Thanh và bà Trần Thị Nhiên
1635 1650/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 02, phân khu B2.2, diện tích 97.50m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho bà Ngô Thị Hiền và ông Đinh Văn Lộc (đã chết)
1636 3157/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 09-B2.1, tại KDC Nam Tuyên Sơn, p.Khuê Mỹ cho ông Lê văn Đức và bà Phan Thị Châu
1637 4155/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Phùng Cường thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1638 84/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Đỗ Đức Lập và bàTrần Thị Duyên
1639 516/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 536-B2.1, diện tích 102.50 m2, tại Khu tái định cư tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị công nghệ FPT, thuộc phường Hòa Hải cho ông Mai Văn Hồng và bà Huỳnh Thị Cúc
1640 1177/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 13-B1.2, diện tích 132.00 m2, tại Khu Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho ông Trần Công Hoan và bà Trần Thị Hà
1641 1412/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 19-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Võ Văn Yên và bà Phan Thị Hoa
1642 1692/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 36-B2.15, diện tích 100.00 m2, tại Khú tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho bà Trần Thị Quý
1643 1868/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11-B2.3, diện tích 81.00 m2, tại Khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch và bà Trần Thị Nguyệt Nga
1644 2162/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 16-B3, diện tích 61.10 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Võ Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Hường
1645 4201/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số D.68, phân khu B2.2, diện tích 90.00 m2, tại Khu tái định cư phía Bắc bến xe Đông Nam, thuộc phường Khuê Mỹ cho bà Nguyễn Xuân Đan Uyên
1646 655/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 44, Phân khu C2, diện tích 93.00 m2, thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho ông Trần Văn Anh và bà Huỳnh Thị Kim Yến
1647 3158/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.4, tại Khu TĐC Bá Tùng (g.đoạn 1) Khu vực đ/chỉnh A2-3 - ,A2-4, p.Hòa Quý cho ông Nguyễn Xanh và bà Trần Thị Hà
1648 4156/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việccho ông Trương Ngọc Tài thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1649 85/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25-B2.2, diện tích 176.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Đỗ Đức Lập và bàTrần Thị Duyên
1650 1178/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23-B2.12, diện tích 107.50 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho bà Nguyễn Thị Hồng Thủy
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 9 6 5 0 5 2
Hôm nay: 19.323
Hôm qua: 34.896
Tuần này: 54.219
Tháng này: 980.033
Tổng cộng: 22.965.052

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính