Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
75 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1651 1413/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22-B2.2*, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mỏ rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Hữu Thoàn và bà Huỳnh Thị Khứu
1652 1693/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 127-B2.4, diện tích 125.00 m2, tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Võ Như Tây và bà Võ Thị Thu
1653 1869/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 52-B2.5*, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Quang Mạnh và bà Huỳnh Thị Tám
1654 2163/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11-B3, diện tích 60.40 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Phan Trương và bà Đào Thị Quỳnh Loan
1655 4925/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12, phân khu N, diện tích 159.60 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Lã Ngọc Lân và bà Trần Thị Phương Chiều
1656 656/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 09, Phân khu B2.3, diện tích 94.05 m2, thuộc Khu dân cư Mỹ An, phường Mỹ An, cho ông Nguyễn Minh Anh và bà Nguyễn Thị Rê
1657 3371/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29-B2.13, tại Khu TĐC Đông Xưởng 38 & 387, p.Mỹ An cho ông Huỳnh Kim Tú và bà Nguyễn Thị Hiền
1658 4157/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Mai Văn Thông thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1659 5827/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 45-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Sang và bà Dương Thị Hòa
1660 90/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 50-B2.34, diện tích 101.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Trúc Tâm và bà Trần Thị Dư
1661 1179/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11-L, diện tích 150.00 m2, tại Khu phố chợ Hòa Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Thành Tấn
1662 1414/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 36-B2.9*, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mỏ rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho hộ ông Nguyễn Quang Sánh
1663 1694/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 01-B2.3, diện tích 134.50 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trịnh Hồng Đào và bà Trần Thị Thu Vân
1664 1870/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 55-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Tịnh và bà Nguyễn Thị Kiều
1665 2164/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 09-B3, diện tích 60.40 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Hữu Hiền và bà Lê Thị Dung
1666 4926/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số D.51, phân khu B2.2, diện tích 90.00 m2, tại Khu tái định cư phía Bắc bến xe Đông Nam, thuộc phường Khuê Mỹ cho hộ bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ
1667 657/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 15, Phân khu B2.4, diện tích 81.00 m2, thuộc Khu dân cư Mỹ An, phường Mỹ An, cho ông Đặng Văn Vân và bà Lê Thị Tịnh
1668 3153/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực khác V/v giao lô đất số 231-B2.7, tại KDC TNT Đông Trà , p.Hòa Hải cho ông Trương Ngọc Nhựt và bà Lê Thị Phương Linh
1669 4158/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định cho ông Huỳnh Cư thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1670 5828/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26-B2.25, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho bà Lê Thị Em
1671 91/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 525-B2.1, diện tích 123.60 m2, tại Khu TĐC tiếp giáp về phía Tây KĐT công nghệ FPT, thuộc phường Hòa Hải cho bà Trần Thị Dề
1672 1180/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 49-B2.1, diện tích 154.63 m2, tại Khu tái định cư tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị công nghệ FPT, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Xu và bà Phạm Thị Dè
1673 1415/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 88-B2.3, diện tích 102.50 m2, tại Khu dân cư Dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (đoạn qua Khách sạn Bến Thành Non Nước), thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Trần Thị Hòa
1674 1871/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03-B2.2, diện tích 134.50 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Văn Hiệp
1675 2165/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18-B3, diện tích 61.10 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Hoàng Thị Tú Anh
1676 4927/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 13, phân khu C1, diện tích 69.80 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Minh Chánh và bà Nguyễn Thị Hồng Linh
1677 658/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 07, Phân khu B2.4, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư phía Bắc đường Vành đai phía Nam (giai đoạn 3A), phường Hòa Quý, cho ông Võ Văn Thanh
1678 3514/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 19-B2.24, tại Khu TĐC Tân Trà, p.Hòa Hải cho ông Nguyễn Rãng và bà Huỳnh Thị Tý
1679 4159/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Mai Thạnh thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1680 5829/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/c giao lô đất số 09-B2.1*, diện tích 125.00 m2, tại Khu Phố chợ Hòa Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Mai Đăng Dỗ và bà Hồ Thị Ngôn
1681 92/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18-B2.3, diện tích 125.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Mai Văn Mỹ và bà Phùng Thị Yên
1682 1181/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 10-B2.2, diện tích 115.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1 (Khu vực điều chỉnh A2-3, A2-4), thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Thanh Ba và bà Võ Thị Bê
1683 1416/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18-B2.18, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Công Thuấn và bà Nguyễn Thị Tươi
1684 1872/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 32-B2.4, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Lê Ngọc Tiến và bà Hứa Thị Anh
1685 2166/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22-B3, diện tích 60.20 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Xuân Giáp và bà Phạm Thị Hải
1686 4928/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12, phân khu C1, diện tích 70.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Lê Việt Hải và bà Phạm Thị Thủy
1687 704/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29, Phân khu B2.3, diện tích 120.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng (Giai đoạn 1 - Khu vực điều chỉnh A2-3, A2-4), phường Hòa Quý, cho ông Huỳnh Dương và bà Nguyễn Thị Nhường
1688 3515/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 19-B2.35, tại Khu TĐC Đông Hải, p.Hòa Hải cho ông Hoàng Bá Hồ (Kim) và bà Nguyễn Thị Phán
1689 4160/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Đỗ Xuân Huy thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1690 5830/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 96-B2.4, diện tích 90.00 m2, tại Khu số 12 phục vụ DA CVVHLS NHS (Đông Trà Giai đoạn 3), thuộc phường Hòa Hải cho ông Đặng Văn Toàn và bà Hồ Thị Hường
1691 93/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 44-B2.4*, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng - giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho bà Huỳnh Thị Phượng
1692 1193/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 44-B2.19, diện tích 110.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Bá Vui và bà Đỗ Dương Thị Đông Phương
1693 1417/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20-B2.18, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Công Thuấn và bà Nguyễn Thị Tươi
1694 1873/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 07-B2.7, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Ngọc Tá và bà Lê Thị Thủy
1695 2167/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 30-B4, diện tích 60.50 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Phan Xuân Chính và bà Ngô Thị Khánh Huyền
1696 4929/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11, phân khu C1, diện tích 69.90 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Minh Đức và bà Nguyễn Thị Nhung
1697 705/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 30, Phân khu B2.3, diện tích 120.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng (Giai đoạn 1 - Khu vực điều chỉnh A2-3, A2-4), phường Hòa Quý, cho ông Huỳnh Dương và bà Nguyễn Thị Nhường
1698 3516/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 51-B2.1*, tại Khu số 13-CVVH (Tây-Nam Làng nghề đá mỹ nghệ), p.Hòa Hải cho bà Hồ Thị Liệu
1699 4161/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Nguyễn Văn Hoan thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1700 5831/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 44-B2.5, diện tích 132.50 m2, tại Khu dân cư Thu nhập thấp Đông Trà Đông Trà (giai đoạn 3 - Vị trí 11) thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Phước Sáu và bà Mai Thị Thân
1701 94/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 59-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Hoa và bà Lưu Thị Phụng
1702 1194/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 37-B2.13, diện tích 110.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Đoàn Văn Phước và bà Huỳnh Thị Hoa
1703 1418/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21-B2.2, diện tích 81.00 m2, tại Khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán , thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Nguyễn Văn Minh và bà Phùng Thị Ngọc Nhân
1704 1874/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22-B2.14, diện tích 119.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Nam và bà Trần Thị Lan
1705 2168/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 31-B4, diện tích 60.50 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Văn Kháng và bà Nguyễn Thị Ánh Hồng
1706 4930/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29, phân khu C2, diện tích 70.50 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Vũ Văn Xuyên và bà Nguyễn Thị Xuân
1707 18/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao thửa đất số Đ5-02, Phân khu B2.1, diện tích 130.00 m2, thuộc Khu tái định cư phía Bắc bến xe Đông Nam, phường Khuê Mỹ, cho bà Mai Thị Dệ
1708 706/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 24, Phân khu B2.20, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng (Giai đoạn 1), phường Hòa Quý, cho ông Nguyễn Đãi và bà Huỳnh Thị Thính
1709 3517/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 50-B2.1*, tại Khu số 13-CVVH (Tây-Nam Làng nghề đá mỹ nghệ), p.Hòa Hải cho bà Hồ Thị Liệu
1710 4162/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Lê Anh Khoa thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1711 5832/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 15-B2.5, diện tích 90.00 m2, tại Khu dân cư phía Nam Bùi Tá Hán, thuộc phường Khue Mỹ cho bà Trần Thị Đào
1712 95/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 02-B2.2, diện tích 110.00 m2, tại Khu đô thị Hòa Hải 1-3 giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Hải cho bà Nguyễn Thị Mười
1713 1209/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 24-B2.19, diện tích 110.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Nhị
1714 1432/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 19-B2.18, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Công Thuấn và bà Nguyễn Thị Tươi
1715 1875/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 04-B2.4, diện tích 110.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho bà Trần Thị Bính
1716 2277/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 02-B3.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho hộ bà Cao Thị Chơn
1717 4931/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08, phân khu C2, diện tích 69.90 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Đăng Chung và bà Vũ Thị Loan
1718 19/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21, Phân khu B2.7, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán, phường Khuê Mỹ, cho ông Hồ Công Hy và bà Nguyễn Thị Thanh sử dụng với mục đích: đất ở đô thị
1719 707/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 28, Phân khu B2.5, diện tích 81.00 m2, thuộc Khu tái định cư phía Đông Xưởng 38 và Xưởng 387, phường Mỹ An, cho ông Lê Viết Chinh và bà Nguyễn Thị Trang
1720 3518/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định giao lô đất số 399-B2.10, tại KĐT H.Hải 1-3 G.đoạn 1, p.Hòa Hải cho ông Trần Thanh An và bà Trần Thị Phương Anh
1721 4163/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Huỳnh Văn Ngọ thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1722 5833/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 490-B2.7, diện tích 125.00 m2, tại Khu đô thị Hòa Hải 1-3 giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Bá Sinh và bà Hồ Thị Mừng
1723 99/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12-B2.44, diện tích 97.50 m2, tại Khu TĐC Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Trần Văn Thông
1724 1210/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 54-B2.10, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho hộ bà Nguyễn Thị Thanh
1725 1433/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 620-B2.1, diện tích 137.50 m2, tại Khu đô thị Hòa Hải 1-3 giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Hải cho ông Mai Đăng Bình và bà Lê Thị Lang
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 9 6 4 5 0 8
Hôm nay: 18.779
Hôm qua: 34.896
Tuần này: 53.675
Tháng này: 979.489
Tổng cộng: 22.964.508

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính