Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
75 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1726 1876/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21-B3.5, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Hồ Nghiêu và bà Nguyễn Thị Đề
1727 2278/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11-B2.4, diện tích 115.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1 (Khu vực điều chỉnh A2-3, A2-4), thuộc phường Hòa Quý cho ông Hồ Văn Hải và bà Phạm Thị Xuân Liễu
1728 4932/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12, phân khu C2, diện tích 70.10 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Văn Trung và bà Nguyễn Thị Huy
1729 20/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 07, Phân khu B1.1, diện tích 90.70 m2, thuộc Khu đất gia đình quân đội Khu Xưởng 387/Cục Kỹ thuât/Quân khu 5, phường Mỹ An, cho bà Kiều Thị Xinh và bà Đỗ Kiều Thục Anh (do bà Kiều Thị Xinh làm giám hộ)
1730 708/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 06, Phân khu B2, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bắc Sân bay Nước Mặn, phường Khuê Mỹ, cho ông Đới Thế Chiến và bà Lê Thị Thanh Tú
1731 3519/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 400-B2.10, tại KĐT H.Hải 1-3 G.đoạn 1, p.Hòa Hải cho ông Trần Thanh An và bà Trần Thị Phương Anh
1732 4164/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Trần Phú Phúc thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1733 5834/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 491-B2.7, diện tích 125.00 m2, tại Khu đô thị Hòa Hải 1-3 giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phùng Văn Phụ và bà Trần Thị A
1734 100/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11-B2.44, diện tích 97.50 m2, tại Khu TĐC Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Trần Văn Thông
1735 1211/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 37-B2.18, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Phùng Quốc Hạnh và bà Đinh Thị Thu Yến
1736 1434/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 14-N1.5, diện tích 120.00 m2, tại Khu Phố chợ Hòa Hải mở rộng, thuộc phường Hòa Hải cho ông Trần Văn Ngãi và bà Lê Thị Tư
1737 1877/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 09-B3.11, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Hồ Thăng Diễn
1738 2279/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12-B2.4, diện tích 115.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1 (Khu vực điều chỉnh A2-3, A2-4), thuộc phường Hòa Quý cho ông Hồ Văn Hải và bà Phạm Thị Xuân Liễu
1739 4933/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 09, phân khu C2, diện tích 70.20 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Khắc Ngân và bà Nguyễn Thị Vui
1740 21/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 43, Phân khu B2.1, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu Làng nghề đá mỹ nghệ, phường Hòa Hải, cho ông Lê Thanh Tùng và bà Hồ Thị Lý
1741 709/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03, Phân khu B4.3, diện tích 140.00 m2, thuộc Vệt phân lô khai thác quỹ đất tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc đoạn qua Khu tái định cư Nam Phan Tứ và Khu tái định cư DBC, phường Khuê Mỹ, cho hộ bà Nguyễn Thị Thuận
1742 3525/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.13, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), p.Hòa Quý cho ông Nguyễn Quang Dể và bà Nguyễn Thị Kiều
1743 4165/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định cho ông Đặng Công Hiếu thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1744 5835/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 132-B2.7, diện tích 100.00 m2, tại Khu dân cư phía Nam bến xe Đông Nam , thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Trần Thị Nhiên
1745 101/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 54-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Bá Quang và bà Trần Thị Hoa
1746 1212/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 169-B2.9, diện tích 90.00 m2, tại Khu số 12 phục vụ Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Đông Trà giai đoạn 3), thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Trung và bà Lê Thị Tân
1747 1435/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05-N1.3, diện tích 110.00 m2, tại Khu Phố chợ Hòa Hải mở rộng, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phan Văn Thiệt và bà Nguyễn Thị Dấn
1748 1878/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20-B3.5, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Hồ Nghiêu và bà Nguyễn Thị Đề
1749 2280/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 45-B2.3A, diện tích 99.50 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Hồ Văn Hải và bà Phạm Thị Xuân Liễu
1750 4934/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 10, phân khu C2, diện tích 70.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Hồ Quang Khơi và bà Nguyễn Thị Lệ Hằng
1751 22/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21, Phân khu E, diện tích 150.00 m2, thuộc Khu Phố chợ Hòa Hải, phường Hòa Hải, cho ông Lê Dũng và bà Nguyễn Thị Trà Linh
1752 710/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 34, Phân khu B2.1A, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng - Giai đoạn 1, phường Hòa Quý, cho bà Trần Thị Đệ
1753 3524/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số A26-B2A.1, tại KDC TNT Đông Trà, p.Hòa Hảicho ông Huỳnh Văn Trổi
1754 4166/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Nguyễn Chín thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1755 5836/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định giao lô đất số 130-B2.7, diện tích 100.00 m2, tại Khu dân cư phía Nam bến xe Đông Nam , thuộc phường Hòa Hải cho ông Đoàn Văn Hóa và bà Mai Thị Vân sử dụng với mục đích: đất ở đô thị
1756 102/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 77-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu dân cư dọc tuyến STĐN, đoạn qua KS Bến Thành Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Hường
1757 1213/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 16-B2.5, diện tích 90.00 m2, tại Khu dân cư phía Nam Bùi Tá Hán, thuộc phường Khuê Mỹ cho bà Trần Thị Đào
1758 1436/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 06-B2.15, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Ngô Thị Siêng
1759 1879/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1 (khu.vực điều chỉnh A2-3, A2-4), thuộc phường Hòa Quý cho ông Hồ Nghiêu và bà Nguyễn Thị Đề
1760 2281/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 46-B2.3A, diện tích 106.50 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Hồ Văn Hải và bà Phạm Thị Xuân Liễu
1761 4935/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 13, phân khu C2, diện tích 70.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Đình Lý và bà Nguyễn Thị Tưởng
1762 23/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 04, Phân khu F, diện tích 142.125 m2, thuộc Khu Phố chợ Hòa Hải, phường Hòa Hải, cho ông Ngô Văn Đi và bà Nguyễn Thị Xê
1763 711/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03, Phân khu B2, diện tích 116.00 m2, thuộc Khu dân cư mới phường Bắc Mỹ An (phía Bắc đường Phan Tứ), phường Mỹ An, cho ông Trần Xuân Hùng và bà Lê Thị Nhẫn
1764 3523/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 42-B2.11, tại Khu TĐC Đông Xưởng 38 & 387, p.Mỹ An cho ông Phan Hữu
1765 4167/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định cho ông Lê Nghĩa Diệu thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1766 5837/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 480-B2.5, diện tích 100.00 m2, tại Khu dân cư phía Nam bến xe Đông Nam , thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Ngọc Thắng và bà Nguyễn Thị Phụng
1767 103/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11-B4, diện tích 90.00 m2, tại Khu dân cư phía Đông Khu số 4 – Nam Tuyên Sơn, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Huỳnh Sâm và bà Trần Thị Anh
1768 1214/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26-B2.7, diện tích 90.00 m2, tại Khu dân cư phía Nam Bùi Tá Hán, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Vũ Tấn Tài và bà Võ Thị Cúc
1769 1437/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 30-B2.1, diện tích 120.00 m2, tại Khu dân cư khu vực Trung tâm hành chính quận, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phạm Anh Khoa và bà Lê Thị Tuyết
1770 1880/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 39-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho hộ bà Lê Thị Thê
1771 4936/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11, phân khu C2, diện tích 70.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Phan Duy Hoan và bà Đào Thị Bích Hường
1772 24/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 53, Phân khu B2.8, diện tích 92.50 m2, thuộc Khu tái định cư Tân Trà, phường Hòa Hải, cho ông Trần Văn Thi và bà Phùng Thị Ánh Tuyết
1773 712/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 369, dãy số 28, diện tích 53.60 m2, thuộc Khu dân cư phường Bắc Mỹ An, phường Mỹ An, cho ông Mã Phước Sơn và bà Nguyễn Thị Phi
1774 3522/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 16-B2.10, tại Khu TĐC Đông Xưởng 38 & 387, p.Mỹ An cho ông Nguyễn Phú Thời và bà Trần Thị Tầm
1775 4168/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Đỗ Tấn Nghiêng thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1776 5861/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12-B2.11, diện tích 81.00 m2, tại Khu TĐC phía Đông Xưởng 38 & 387, thuộc phường Mỹ An cho ông Dương Văn Cai và bà Trần Thị Bồn
1777 131/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20-B2.22, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Văn Đức
1778 1215/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 02-B2.6, diện tích 86.08 m2, tại Khu dân cư phía Nam Bùi Tá Hán, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Hoàng Ngọc Tân, bà Nguyễn Thị Lư và bà Nguyễn Thị Liên
1779 1438/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 55-B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu Làng nghề đá mỹ nghệ, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Đức Quyền và bà Lê Thị Hường
1780 1881/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 47-F3, diện tích 80.00 m2, tại Khu đô thị phía Nam cầu Trần Thị Lý, thuộc phường Mỹ An cho hộ bà Trần Thị Ba
1781 4937/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 06, phân khu C2, diện tích 70.20 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Thái Bình và bà Lê Thị Phương
1782 25/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 14, Phân khu B2.7, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu dân cư Làng đá mỹ nghệ Non Nước, phường Hòa Hải, cho ông Lê Ba và bà Trần Thị Minh
1783 713/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22, dãy số 3, diện tích 60.70 m2, thuộc Khu dân cư phường Bắc Mỹ An, phường Mỹ An, cho ông Phạm Văn Thu và bà Trần Thị Hòa
1784 3521/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03-A3, tại KDC Nam Nguyễn Văn Thoại mở rộng, p.Mỹ An cho ông Lê Văn Lục
1785 4169/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Huỳnh Bá Cự thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1786 4986/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 15-B2.7*, diện tích 100.00 m2, tại Khu Tây-Nam Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước (Vị trí 10), thuộc phường Hòa Hải cho ông Trần Văn Thương
1787 5862/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05-B3.10, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Tào Viết Lin và bà Nguyễn Thị Thu Lành
1788 132/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 71-B2.5*, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Phùng Chiến Công và bà Nguyễn Thị Thanh Liên
1789 1216/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 60-B2.1, diện tích 105.50 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Văn Hiệp
1790 1446/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03-B2.2, diện tích 80.00 m2, tại Khu tái định cư phía Tây trường Lê Lợi, thuộc phường Mỹ An cho ông Trần Khoa Thoại và bà Nguyễn Thị Hò
1791 1882/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v Thu hồi hủy bỏ Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 của UBND quận Ngũ Hành Sơn v/v giao lô đất sô 41-B2.1 tại Khu tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị công nghệ FPT cho hộ bà Nguyễn Thị Thuật
1792 4938/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 19, phân khu C2, diện tích 70.10 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Trần Quyết Thắng và bà Trương Thị Thúy Nga
1793 26/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 238, Phân khu B2.9, diện tích 151.80 m2, thuộc Khu đô thị Hòa Hải 1-3 giai đoạn 1, phường Hòa Hải, cho ông Nguyễn Tiến Ca và bà Trần Thị Ái
1794 714/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03, phân khu A, diện tích 145.00 m2, thuộc Khu dân cư mới phường Bắc Mỹ An, phường Mỹ An, cho ông Trần Viết Vĩnh và bà Trần Thị Hoa
1795 3520/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.13, tại Khu TĐC Đông Xưởng 38 &387, p.Mỹ An cho bà Huỳnh Thị Thủy
1796 4170/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Võ Văn Hạnh thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1797 4987/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 32-B2.4, diện tích 112.50 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng giai đoạn 1 (khu vực điều chỉnh A2-3, A2-4),thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Văn Hiền
1798 5863/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 54-B2.3, diện tích 102.50 m2, tại Khu dân cưdọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (đoạn qua khách sạn Bến Thành - Non Nước), thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Văn Bảy và bà Phạm Thị Thiên
1799 224/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11-B2.32A, diện tích 93.00 m2, tại Khu TĐC phía Tây-Nam Làng nghề đá mỹ nghệ, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Phước Chung
1800 1217/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Văn Hiệp
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 9 6 3 7 9 4
Hôm nay: 18.065
Hôm qua: 34.896
Tuần này: 52.961
Tháng này: 978.775
Tổng cộng: 22.963.794

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính