Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
75 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1801 1453/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.18, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Văn Huynh
1802 1906/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.2, diện tích 80.00 m2, tại Khu tái định cư phía Tây trường Lê Lợi , thuộc phường Mỹ An cho ông Huỳnh Ngọc Thanh Trung và bà Phạm Thị Hồng Nga
1803 4939/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 40, phân khu C2, diện tích 69.90 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Bùi Văn Hoan và bà Nguyễn Thị Thanh Tình
1804 27/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 43, Phân khu B2.1, diện tích 115.00 m2, thuộc Khu tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị công nghệ FPT, phường Hòa Hải, cho ông Nguyễn Vọng và bà Trần Thị Lễ
1805 715/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12, phân khu E4, diện tích 92.54 m2, thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho ông Nguyễn Chánh và bà Đặng Thị Đối
1806 3526/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 128-B2.9, tại Khu số 12 Phục vụ DA Công viên VHLS Ngũ Hành Sơn (Đông Trà G.đoạn 3), p.Hòa Hải cho ông Lê Văn Dân và bà Huỳnh Thị Phượng
1807 4171/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Ngô Sen thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1808 4988/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 45-B2.4*, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng - giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Ngọc Ánh và bà Ngô Thị Ngọc
1809 5864/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 54-B2.34, diện tích 101.00 m2, tại Khu tái định cư Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Văn Hành và bà Quang Thị Vân
1810 225/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 24-B2.35, diện tích 90.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Hoàng Bá Hồ (Kim) và bà Nguyễn Thị Phán
1811 1454/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 10-B2.18, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê Văn Huynh
1812 4940/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 14, phân khu N, diện tích 160.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Phạm Đức Nhuệ và bà Phí Thị Huệ
1813 28/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 42, Phân khu B2.1, diện tích 115.00 m2, thuộc Khu tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị công nghệ FPT, phường Hòa Hải, cho ông Nguyễn Vọng và bà Trần Thị Lễ
1814 716/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21, phân khu D1, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho bà Huỳnh Thị Cam
1815 3527/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05-B2.50, tại Khu TĐC Đông Hải, p.Hòa Hải cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Hương
1816 4172/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định cho ông Phạm Đình Thủy thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1817 4989/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 40-B2.27, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Lê Tuấn Trình và bà Nguyễn Thị Loan
1818 5865/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 32-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu làng nghề đá mỹ nghệ, thuộc phường Hòa Hải cho ông Hồ Văn Cương và bà Phạm Thị Hồng Châu
1819 226/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23-B2.35, diện tích 90.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Hoàng Bá Hồ (Kim) và bà Nguyễn Thị Phán
1820 1455/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25-B2.18, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phùng Trung và bà Nguyễn Thị Lời
1821 4941/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11, phân khu N, diện tích 160.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Đặng Xuân Chiến và bà Đỗ Thị Châu Thương
1822 29/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 47, Phân khu B2.1, diện tích 115.00 m2, thuộc Khu tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị công nghệ FPT, phường Hòa Hải, cho ông Huỳnh Xu và bà Phạm Thị Dè
1823 717/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23, phân khu H1, diện tích 86.40 m2, thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho ông Đặng Công Tịnh và bà Lê Thị Thu Nga
1824 3528/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 17-B2.46, tại Khu Khu TĐC Tân Trà, p.Hòa Hải cho ông Phạm Đình Phúc và bà Phạm Thị Nhị
1825 4173/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Hoàng Văn Cộng thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1826 4990/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 39-B2.27, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Lê Tuấn Trình và bà Nguyễn Thị Loan
1827 5866/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03-B2.7, diện tích 95.50 m2, tại Khu tái định cư Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Đức Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Dung
1828 227/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định giao lô đất số 19-B2.45, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Hoàng Bá Hồ (Kim) và bà Nguyễn Thị Phán
1829 1456/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25-B2.16, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phùng Trung và bà Nguyễn Thị Lời
1830 3105/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 27 phân khu B3.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Hồ Bách
1831 4942/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 13, phân khu N, diện tích 160.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Đàm Bảng và bà Đặng Thị Hạ
1832 30/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 34, Phân khu B2.7, diện tích 122.50 m2, thuộc Khu tái định cư Đông Hải, phường Hòa Hải, cho hộ ông Lê Minh Thanh
1833 718/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 66, phân khu B2.1, diện tích 99.45 m2, thuộc Khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho ông Mai Thanh Kích và bà Ngô Thị Hồ
1834 3529/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 28-B2.35, tại Khu TĐC Đông Hải, p.Hòa Hải cho ông Nguyễn Tấn Hùng và bà Trần Thị Kim Phùng
1835 4174/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Phạm Văn Minh thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1836 4991/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 04-B2.3, diện tích 110.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho bà Nguyễn Thị Nguyên
1837 5867/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 114-B2.7, diện tích 117.50 m2, tại KĐT Hòa Hải 1-3 giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Hải cho ông Trần Văn Pháp
1838 228/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 231-B2.5, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC tiếp giáp về phía Tây KĐT công nghệ FPT, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Đăng Giới
1839 1457/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22-B2.19, diện tích 110.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phùng Trung và bà Nguyễn Thị Lời
1840 3106/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26 phân khu B3.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Hồ Bách
1841 4943/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 16, phân khu N, diện tích 160.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Trần Xuân Vĩnh và bà Đinh Thị Kim Hoa
1842 31/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 107, Phân khu B2.4, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu số 12 Khu tái định cư thuộc Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà - giai đoạn 3), phường Hòa Hải, cho bà Nguyễn Thị Lệ
1843 719/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 16, phân khu A1, diện tích 77.00 m2, thuộc Khu dân cư Nam đường Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, cho ông Ngô Văn Đông và bà Lê Thị Thủy Ngân
1844 3530/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 27-B2.35, tại Khu TĐC Đông Hải, p.Hòa Hải cho ông Nguyễn Tấn Hùng và bà Trần Thị Kim Phùng
1845 4175/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Huỳnh Công Đinh thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1846 4992/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 04-B2.22, diện tích 147.50 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng (giai đoạn 1), thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Kỳ và bà Trần Thị Châu
1847 5868/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 24-B2.3, diện tích 83.95 m2, tại Khu dân cư Làng đá mỹ nghệ Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Hùng Tâm và bà Huỳnh Thị Thu
1848 231/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25-B2.3, diện tích 84.125 m2, tại Khu dân cư Làng đá mỹ nghệ Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho bà Phạm Thị Mới
1849 1458/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 120-B2.5, diện tích 125.00 m2, tại Khu đô thị Hòa Hải 1-3 giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Hải cho bà Lê Thị Thao
1850 3107/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 37 phân khu B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Mai Khải Hoàn
1851 4944/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 09, phân khu N, diện tích 160.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Hoàng Xuân Sáu và bà Vũ Thị Tâm
1852 32/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25, Phân khu B2.26B, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu tái định cư Tân Trà, phường Hòa Hải, cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng
1853 720/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08, phân khu B2.4, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư phục vụ Dự án mở rộng nâng cấp đường Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, cho ông Nguyễn Hữu Ánh và bà Phạm Thị Văn
1854 3531/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định giao lô đất số 26-B2.35, tại Khu TĐC Đông Hải, p.Hòa Hải cho ông Nguyễn Tấn Hùng và bà Trần Thị Kim Phùng
1855 4673/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Huỳnh Công Bôn thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1856 4993/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20-B2.46, diện tích 82.50 m2, tại Khu TĐC Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Mai Xuân Thuận và bà Thái Thị Chung
1857 5869/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 51-B2.6, diện tích 89.50 m2, tại Khu dân cư Làng đá mỹ nghệ Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Công Tài và bà Trần Thị Hoa
1858 232/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 44-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu dân cư dọc tuyến STĐN đoạn qua KS Bến Thành Non Nước, thuộc phường Hòa Hải cho ông Trịnh Ngọc Thuận và bà Nguyễn Thị Hương
1859 1467/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 277-B2.5, diện tích 116.00 m2, tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà giai đoạn 3 –(Vị trí 11), thuộc phường Hòa Hải cho ông Hồ Văn Tuấn và bà Đặng Thị Hiền
1860 3108/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 63 phân khu B2.4, diện tích 92.50 m2, tại Khu dân cư khu vực Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Hoa và bà Phan Thị Thơm
1861 4945/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 10, phân khu N, diện tích 159.90 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Hồ Thanh Tự và bà Nguyễn Thị Xuân
1862 41/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 41, dãy số 04, diện tích 60.80 m2, thuộc Khu dân cư Phường Bắc Mỹ An, phường Mỹ An, cho ông Nguyễn Thiện và bà Phan Thị Nghĩa
1863 721/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29, phân khu B3, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu dân cư phía Đông Khu số 4 - Khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ, cho ông Nguyễn Hữu Trung và bà Huỳnh Thị Kim Xuân
1864 3532/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định giao lô đất số 25-B2.35, tại Khu TĐC Đông Hải, p.Hòa Hải cho ông Nguyễn Tấn Hùng và bà Trần Thị Kim Phùng
1865 4674/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Lê Văn Nhỏ thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1866 4994/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05-B2, diện tích 100.00 m2, tại KDC phía Đông Khu số 4 – KĐT mới Nam cầu Tuyên Sơn, thuộc Phường Khuê Mỹ cho ông Phạm Văn Hùng và bà Trần Thị Tuyết Ninh
1867 5870/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 49-B2.4*, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Thêm và bà Nguyễn Thị Mực
1868 233/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22-B2.4*, diện tích 90.00 m2, tại Khu dân cư khu vực TTHC quận, thuộc phường Hòa Hải cho bà Ngô Thị Hương
1869 517/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số A27-B2A.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà, thuộc phường Hòa Hải cho bà Nguyễn Thị Ánh
1870 1468/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 56-B2.5, diện tích 132.50 m2, tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà giai đoạn 3 –(Vị trí 11), thuộc phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Em
1871 3109/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 303 dãy số 24, diện tích 51.40 m2, tại Khu dân cư Bắc Mỹ An, thuộc phường Mỹ An cho bà Trần Thị Minh Trang
1872 4972/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 15, phân khu N, diện tích 160.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Ngô Thế Hùng và bà Hồ Bích Hằng
1873 42/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03, Phân khu B2.5, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán, phường Khuê Mỹ, cho bà Nguyễn Thị Xí
1874 722/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 30, phân khu B3, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu dân cư phía Đông Khu số 4 - Khu đô thị mới Nam cầu Tuyên Sơn, phường Khuê Mỹ, cho ông Nguyễn Hữu Trung và bà Huỳnh Thị Kim Xuân
1875 3533/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 31-B2.17, tại KĐT Phú Mỹ An, p.Hòa Hải cho ông Mai Thanh Xuân và bà Huỳnh Thị Chung
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 9 6 5 8 8 4
Hôm nay: 20.155
Hôm qua: 34.896
Tuần này: 55.051
Tháng này: 980.865
Tổng cộng: 22.965.884

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính