Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
75 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1876 4675/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Phùng Văn Thắng thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1877 4995/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 63-B2.5, diện tích 132.50 m2, tại KDC thu nhập thấp Đông Trà giai đoạn 3 (Vị trí 11), , thuộc Phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Văn Minh và bà Khổng Thị An
1878 5871/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 95-B2.5, diện tích 100.00 m2, tại KĐT Hòa Hải 1-3 giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Hải cho ông Trần Liền và bà Nguyễn Thị Ngại
1879 234/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 143-B2.6, diện tích 108.50 m2, tại Khu đô thị Hòa Hải 1-3 giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phạm Văn Tài và bà Huỳnh Thị Vân Anh
1880 518/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 269-B2.5, diện tích 116.00 m2, tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà giai đoạn 3 (Vị trí 11 CVVHLS NHS), thuộc phường Hòa Hải cho bà Lê Thị Dấn
1881 1469/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 423-B2.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Hòa Hải 1-3 giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Nguyễn Thị Nhung
1882 3131/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29 phân khu B2.8*, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Phan Công Bảy và bà Phạm Thị Bích Sen
1883 4973/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20, phân khu C2, diện tích 70.30 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Trần Hiền và bà Nguyễn Thị Phước
1884 43/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08, Phân khu B2.11, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá tùng mở rộng (Mân Quang), phường Hòa Quý, cho ông Lê Trọng Nghĩa và bà Đinh Thị Hay
1885 733/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11, phân khu B1.2, diện tích 200.00 m2, thuộc Khu dân cư Sơn Thủy, phường Hòa Hải, cho ông Nguyễn Hằng Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
1886 3534/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 232-B2.7, tại KDC TNT Đông Trà (Đ,Vành đai phía Nam TP), p.Hòa Hải cho ông Trương Ngọc Nhựt và bà Lê Thị Phương Linh
1887 4676/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định cho bà Lê Thị Chính thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1888 4996/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26-N1.11, diện tích 90.00 m2, tại Khu Phố Chợ Hòa Hải mở rộng, thuộc Phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Văn Tâm và bà Lê Thị Thắng
1889 5872/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 160-B2.9, diện tích 90.00 m2, tại Khu số 12 phục vụ Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Đông Trà giai đoạn 3), thuộc phường Hòa Hải cho bà Đào Thị Năm
1890 240/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05, diện tích 73.00 m2, tại Khu TĐC cho dự án du lịch DBC, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Hải Thanh
1891 519/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 38-N1.7, diện tích 91.80 m2, tại Khu phố chợ Hòa Hải mở rộng, thuộc phường Hòa Hải cho hộ ông Đặng Việt Kiều
1892 1470/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 150-B2.4, diện tích 90.00 m2, tại Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà giai đoạn 3 - (Phân khu B3.1 & B4.1), thuộc phường Hòa Hải cho ông Lê trung Ba và bà Nguyễn Thị Vui
1893 3132/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29 phân khu B2.9*, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Cường và bà Huỳnh Thị Trâm
1894 4974/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21, phân khu C2, diện tích 70.30 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Xuân Khu và bà Vũ Thị Bích Đào
1895 44/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 04, Phân khu B2.8, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu dân cư phía Nam đường Bùi Tá Hán, phường Khuê Mỹ, cho ông Phạm Minh Thắng và bà Lê Nguyễn Anh Thư
1896 723/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 55, phân khu B2.27, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư phía Tây Nam làng đá mỹ nghệ, phường Hòa Hải, cho bà Phan Thị Mỹ Dung
1897 3535/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số A06-B2A.1, tại KDC TNT Đông Trà, p.Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Dề
1898 4677/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Bùi Quang Anh Tuấn thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1899 5070/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 17-N1.2, diện tích 110.00 m2, tại Khu Phố Chợ Hòa Hải mở rộng, thuộc Phường Hòa Hải cho ông Đặng Ngọc Tôn và bà Trần Thị Huệ
1900 5873/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 19-B2.2B, diện tích 122.75 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Bốn và bà Nguyễn Thị Kim Quỳ
1901 251/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 39-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu Làng nghề đá mỹ nghệ, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Quang Thái và bà Nguyễn Thị Mưa
1902 520/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 219-B2.11, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị công nghệ FPT, thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Lê Thị Cháu
1903 1471/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 55-B2.1, diện tích 100.00 m2, tại Khu tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị công nghệ FPT, thuộc phường Hòa Hải cho bà Mai Thị Phụng
1904 3133/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 30 phân khu B2.8*, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Phan Công Bảy và bà Phạm Thị Bích Sen
1905 4975/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 42, phân khu C2, diện tích 70.20 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Cao Hữu Minh và bà Đỗ Thị Thanh Thủy
1906 45/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 154, Phân khu TĐC1, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu dân cư Nam Bắc Mỹ An mở rộng, phường Khuê Mỹ, cho ông Lê Văn Phú và bà Trần Thị Phương
1907 724/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 182, phân khu B2.9, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu số 12 Khu tái định cư tuộc Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà - giai đoạn 3), phường Hòa Hải, cho bà Nguyễn Thị Mót
1908 3536/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 15-B2.2*, tại Khu số 13-Công viên VHLS Ngũ Hành Sơn (Tây-Nam Làng nghề đá mỹ nghệ), p.Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Hai
1909 4245/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 41-B2.37, diện tích 100m2, tại Khu TĐC Tân Trà, phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Lợi
1910 4678/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Trần Văn Dũng thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1911 5074/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 252-B2.6, diện tích 102.50 m2, tại KDC TNT Đông Trà giai đoạn 3, thuộc Phường Hòa Hải cho ông Phạm Tửu và bà Phạm Thị Xin
1912 5874/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 57-B2.33, diện tích 103.50 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Mai Đăng Chanh và bà Huỳnh Thị Bé
1913 252/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 33-B2.34, diện tích 147.55 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho bà Phạm Thị Cúc
1914 521/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.27B, diện tích 90.00 m2, tại Khu tái định cư Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phạm Duy Tân và bà Lê Thị Loan
1915 1472/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23-B2.2, diện tích 120.00 m2, tại Khu tái định cư khu vực phía Bắc Trung tâm hành chính quận, thuộc phường Khuê Mỹ cho bà Lê Thị An
1916 3134/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 74 phân khu B3.10, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho bà Hồ Thị Mãi
1917 4976/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25, phân khu C2, diện tích 70.10 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Ung Chí Linh và bà Trần Thị Minh Hiền
1918 46/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 27, Phân khu E1, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho ông Võ Đình Hải và bà Huỳnh Thị Hạnh
1919 725/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 217, phân khu B2.7, diện tích 122.50 m2, thuộc Khu dân cư thu nhập thấp Đông Trà, phường Hòa Hải, cho bà Trần Thị Ngọc Bích
1920 1652/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 16, phân khu B2.4, diện tích 100.00m2, thuộc Khu tái định cư phía Bắc đường Vành đai phía Nam (giai đoạn 3A), thuộc phường Hòa Quý cho bà Lê Thị Tứ và ông Trần Chấn (đã chết)
1921 3537/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05-B2.15, tại Khu TĐC Đông Hải, p.Hòa Hải cho bà Ngô Thị Siêng
1922 4007/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v Quyết định cho ông Nguyễn Văn Thắng thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1923 4693/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định cho ông Mai Văn Thiệu thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1924 5075/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 251-B2.6, diện tích 102.50 m2, tại KDC TNT Đông Trà giai đoạn 3, thuộc Phường Hòa Hải cho ông Phạm Tửu và bà Phạm Thị Xin
1925 5875/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23-B2.45, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Đăng Lợi và bà Huỳnh Thị Cúc sử
1926 253/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 184-B2.8, diện tích 100.00 m2, tại Khu tiếp giáp về phía Tây KĐT công nghệ FPT, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Quang Lịch
1927 530/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 43-B2.2, diện tích 161.25 m2, tại Khu tái định cư Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Tạ và bà Trần Thị Chớ
1928 3135/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 02 phân khu B2.2*, diện tích 80.00 m2, tại Khu dân cư khu vực Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, thuộc phường Hòa Hải cho ông Trần Thanh Dũng và bà Phan Thị Hồng Tín
1929 4977/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22, phân khu C2, diện tích 70.40 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Viết Khá và bà Vũ Thị Tuyết
1930 47/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 38, Phân khu B3, diện tích 90.00 m2, thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho ông Nguyễn Văn Xuân và bà Đỗ Thị Khánh
1931 726/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26, phân khu B2.1, diện tích 150.00 m2, thuộc Khu dân cư dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (đoạn qua Khách sạn Bến Thành - Non Nước), phường Hòa Hải, cho ông Bảo Tuyến và bà Trần Thị Lành
1932 1653/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 15, phân khu B2.9, diện tích 100.00m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Thái Đình Trí, ông Thái Đình Thi và bà Thái Thị Huệ
1933 3538/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 225-B2.7, tại KDC TNT Đông Trà, p.Hòa Hải cho ông Nguyễn Thành Sơn và bà Phạm Thị Hương
1934 4108/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định cho ông Trần Hùng thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1935 4694/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Lê Gang thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1936 5076/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 51-B2.4, diện tích 90.00 m2, tại KDC TNT Đông Trà giai đoạn 3, thuộc Phường Hòa Hải cho ông Lê Trung Hiền và bà Trần Thị Hải
1937 5876/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12-B2.50, diện tích 91.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phạm Văn Mừng và bà Nguyễn Thị Ngọc Yến
1938 254/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 183-B2.8, diện tích 100.00 m2, tại Khu tiếp giáp về phía Tây KĐT công nghệ FPT, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Quang Lịch
1939 531/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 35-B2.24, diện tích 124.60 m2, tại Khu tái định cư Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho ông Hoàng Văn Tạo và bà Nguyễn Thị Thám
1940 3136/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 280 phân khu B1.15, diện tích 75.00 m2, tại Khu dân cư mới phường Bắc Mỹ An (phía Bắc đường Phan Tứ), thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Văn Tân và bà Lê Thị Thanh Khanh
1941 4978/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 31, phân khu C2, diện tích 70.00 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Thành Kính và bà Hồ Thị Hồng
1942 62/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 32, Phân khu B2.1, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Khu vực phía Bắc Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, phường Khuê Mỹ, cho bà Nguyễn Thị Hoa
1943 727/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 10, phân khu B2.2, diện tích 150.00 m2, thuộc Khu dân cư dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (đoạn qua Khách sạn Bến Thành - Non Nước), phường Hòa Hải, cho ông Huỳnh Đăng Thương và bà Lê Thị Phương
1944 1654/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 15, phân khu B2.4, diện tích 100.00m2, thuộc Khu tái định cư phía Bắc đường Vành đai phía Nam (giai đoạn 3A), thuộc phường Hòa Quý cho bà Lê Thị Tứ và ông Trần Chấn (đã chết)
1945 3539/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 24-B2.4*, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng giai.đoạn 3, p.Hòa Quý cho ông Võ Xuân Hùng và bà Nguyễn Thị Xí
1946 4695/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định về việc cho ông Nguyễn Chính thuê đất để làm cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ
1947 5077/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23-B2.43, diện tích 97.00 m2, tại Khu TĐC Tân Trà, thuộc Phường Hòa Hải cho bà Trần Thị Thanh Liên
1948 5881/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18-B2.49, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Tri và bà Huỳnh Thị Bảy
1949 262/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03-C, diện tích 92.50 m2, tại Khu phố chợ Hòa Hải, thuộc phường Hòa Hải cho bà Nguyễn Thị Quý và bà Huỳnh Thị Tuấn
1950 532/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 10-B2.17, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Huỳnh Thị Liệu
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 9 6 5 4 4 0
Hôm nay: 19.711
Hôm qua: 34.896
Tuần này: 54.607
Tháng này: 980.421
Tổng cộng: 22.965.440

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính