Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
30 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1171 365/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05, Phân khu B2.25, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), phường Hòa Quý, cho ông Nguyễn Văn Phước và bà Thái Thị Thu Xuân
1172 1564/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18, phân khu B2.8*, diện tích 87.50 m2, thuộc Khu số 10 Khu tái định cư thuộc Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu tái định cư phía Tây Nam làng nghề đá mỹ nghệ), phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Bạn và ông Nguyễn Vinh (đã chết)
1173 5447/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18-B2.17, diện tích 100.00 m2, tại KĐT Phú Mỹ An, thuộc Phường Hòa Hải cho bà Nguyễn Thị Diệp
1174 5698/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 53-B3.10, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng giai đoạn2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Văn Hiệp
1175 1312/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 36-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho hộ bà Hồ Thị Có
1176 1609/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 118-B2.4, diện tích 90.00 m2, tại Khu số 12 Phục vụ Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu Đông Trà giai đoạn 3), thuộc phường Hòa Hải cho ông Trần Văn Hoàng
1177 3087/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 06 phân khu B2.8*, diện tích 87.50 m2 m2, tại Khu tái định cư thuộc Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu tái định cư phía Tây Nam Làng đá mỹ nghệ), thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Nguyễn Thị Tịch
1178 4102/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 41, phân khu B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng - giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Văn Kiên và bà Trần Thị Xa
1179 366/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11, Phân khu N1.1, diện tích 110.00 m2, thuộc Khu phố chợ Hòa Hải mở rộng, phường Hòa Hải, cho ông Nguyễn Văn Hởi và bà Mai Thị Lợi
1180 1565/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 47, phân khu B2.18, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Hòa Hải cho ông Hồ Văn Đức và bà Nguyễn Thị Ánh
1181 5448/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 08-B2.43, diện tích 112.50 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc Phường Hòa Hải cho ông Trần Minh Chín và bà Trương Thị Bốn
1182 5699/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03-B3.5, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Văn Hiệp
1183 1313/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 45-B2.22, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho hộ bà Hồ Thị Có
1184 1610/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 49-B2.7*, diện tích 89.00 m2, tại Khu số 10 Phục vụ Dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu Tây Nam làng nghề), thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Chí Hướng và bà Nguyễn Thị Chè
1185 3088/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai Quyết định giao lô đất số 07 phân khu B2.8*, diện tích 87.50 m2, tại Khu tái định cư thuộc Dự án Công viên Văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn (Khu tái định cư phía Tây Nam Làng đá mỹ nghệ), thuộc phường Hòa Hải cho hộ bà Nguyễn Thị Tịch
1186 2001/UBND-PNV UBND thành phố Đà Nẵng Văn thư - Lưu trữ Công văn số 2001/UBND-PNV ngày 22 tháng 12 năm 2015 của UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc lập hồ sơ khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích trong công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2005 - 2015.
1187 367/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 07, Phân khu B2.47, diện tích 99.00 m2, thuộc Khu tái định cư Đông Hải, phường Hòa Hải, cho ông Võ Đăng Lập và bà Nguyễn Thị Hân
1188 1566/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12, phân khu B2.2, diện tích 80.00 m2, thuộc Khu tái định cư phía Tây trường Lê Lợi, phường Mỹ An cho ông Trần Ngọc Kim và bà Trần Thị Xuân Bướm
1189 5449/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 216-B2.9, diện tích 125.00 m2, tại KĐT Hòa Hải 1-3 giai đoạn 1, thuộc Phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Ba và bà Trần Thị Chưa
1190 5700/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 62-B2.17, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Văn Hiệp
1191 1077/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23-B2.11, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho hộ bà Trần Thị Thanh
1192 1314/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 73-N1.11, diện tích 90.00 m2, tại Khu Phố chợ Hòa Hải mở rộng, thuộc phường Hòa Hải cho hộ ông Lê Văn Phát
1193 1611/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 60-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Phan Kim Tuấn và bà Nguyễn Thị Thục Anh
1194 3097/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 62 phân khu B2.4, diện tích 92.50 m2, tại Khu dân cư khu vực Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Ngộ và bà Lê Thị Tươi
1195 4103/QĐ-UBND Lao động thương binh và xã hội V/v giao lô đất số 50, phân khu B2.2, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng - giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Thanh Trà và bà Huỳnh Thị Tá
1196 368/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 06, Phân khu B2.47, diện tích 98.75 m2, thuộc Khu tái định cư Đông Hải, phường Hòa Hải, cho ông Võ Đăng Lập và bà Nguyễn Thị Hân
1197 1567/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 269, dãy số 22, diện tích 60.40 m2, thuộc Khu dân cư Bắc Mỹ An, phường Mỹ An cho bà Nguyễn Thị Nhị Hà
1198 5450/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 52-B2.2, diện tích 120.00 m2, tại Khu TĐC cho các hộ giải tỏa thuộc DAĐT CSHTƯT tại Hòa Quý (Khu TĐC Hòa Quý), thuộc Phường Hòa Hải cho ông Lê Trung Khởi và bà Đoàn Thị Mai
1199 5711/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 07-B2.36, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho bà Nguyễn Thị Sĩ (Nguyễn Thị Sỉ)
1200 1078/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 24-B2.11, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho hộ bà Trần Thị Thanh
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 1 4 0 9 7 5
Hôm nay: 22.940
Hôm qua: 50.211
Tuần này: 73.151
Tháng này: 73.151
Tổng cộng: 28.140.975

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính