Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
30 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1411 1639/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29, phân khu B2.49, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Đông Hải, phường Hòa Hải cho ông Võ Bộ và bà Phan Thị Mỹ Linh
1412 3145/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 38-B2.2, tại KDC phía Nam Khu Phố chợ H.Hải mở rộng, phường H.Hải cho bà Huỳnh Thị Hồng
1413 75/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20-B2.30, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho bà Trần Thị Binh
1414 487/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05-B4.8.4, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Văn Quáng và bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền
1415 1149/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 231 dãy số 18, diện tích 62.10 m2, tại Khu dân cư Bắc Mỹ An, thuộc phường Mỹ An cho ông Trần Hảo và bà Đào Thị Tuyết Lệ
1416 1389/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số D45-B2.2, diện tích 90.00 m2, tại Khu tái định cư Bắc bến xe Đông Nam thành phố, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Nguyễn Đình Đức và bà Nguyễn Thị Kim Phượng
1417 1657/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 42-B2.4, diện tích 81.00 m2, tại Khu tái định cư phía Đông Xưởng 38 & Xưởng 387, thuộc phường Mỹ An cho ông Lê Văn Trường và bà Đặng Thị Công
1418 1990/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05-B1, diện tích 73.70 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Hồng Hà và bà Trương Quang Anh
1419 2153/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26-B4, diện tích 60.40 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Văn Đường và bà Nguyễn Thị Nam Phương
1420 4167/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 28, phân khu B3.11, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng - giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho Tộc Trần
1421 1272/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 125, phân khu B2.7, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu dân cư phía Nam bến xe Đông Nam thuộc Khu đô thị mới Hòa Hải H1-3, phường Hòa Hải cho bà Lương Thị Bằng và ông Nguyễn Văn Biên (đã chết)
1422 1640/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 539, phân khu B2.5, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu đô thị H1-3 (giai đoạn 1), phường Hòa Hải cho ông Trần Vinh và bà Nguyễn Thị Ngọc Liên
1423 3148/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số A18-B2A.1, tại KDC TNT Đông Trà (GĐ3 - phục vụ Dự án FPT), p.H.Hải cho ông Mai Sơn và bà Huỳnh Thị Kim Liên
1424 76/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18-B2.3*, diện tích 90.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng - giai đoạn 3 , thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Lai và bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
1425 488/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 04-B2.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Mai Đăng Lâu
1426 1150/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 54-B2.17, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Lê Đình Tuấn và bà Phạm Thị Minh Hương (Phạm Thị Hương)
1427 1390/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 01-B2.12, diện tích 145.70 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Phước Nhở và bà Nguyễn Thị Giọng
1428 1660/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 314-B1.17, diện tích 104.00 m2, tại Khu dân cư mới phường Bắc Mỹ An (phía Bắc đường Phan Tứ), thuộc phường Mỹ An cho bà Vũ Thị Tuyết Mai
1429 1991/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 37-B2.1A, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho bà Trần Thị Chua
1430 2154/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29-B4, diện tích 60.20 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Huỳnh Văn Bình và bà Ngô Thị Tiến
1431 4168/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29, phân khu B3.11, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng - giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho Tộc Trần
1432 1273/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 286, phân khu B2.3, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Bồng
1433 1641/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 518, phân khu B2.5, diện tích 117.50 m2, thuộc Khu đô thị H1-3 (giai đoạn 1), phường Hòa Hải cho ông Trần Vinh và bà Nguyễn Thị Ngọc Liên
1434 3149/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26-B2.12, tại KĐT Phú Mỹ An, p.H.Hải cho ông Huỳnh Văn Tùng
1435 77/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 04-B2.21, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho bà Thái Thị Xuân
1436 508/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 24-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng (giai đoạn 1) Khu vực đ/chỉnh A2-3,A2-4, thuộc phường Hòa Quý cho ông Cao Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Tuyết
1437 1151/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25-B3.12, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Lê Đình Tuấn và bà Phạm Thị Minh Hương (Phạm Thị Hương)
1438 1391/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 269-B2.10, diện tích 129.00 m2, tại Khu đô thị Hòa Hải 1-3 giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Hải cho ông Võ Đăng Thu và bà Phan Thị Mỹ Linh
1439 1661/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 32-B2.9*, diện tích 100.00 m2, tại Khú tái định cư Bá Tùng mở rộng giai đoạn 3, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Ngọc Sửu và bà Lê Thị Thúy Loan
1440 1992/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 16-B2.16, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Phúc và bà Huỳnh Thị Hồng
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 6 0 7 4 3 1
Hôm nay: 1.154
Hôm qua: 12.881
Tuần này: 45.781
Tháng này: 240.851
Tổng cộng: 17.607.431

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính