Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
30 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1411 4166/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 39, phân khu B3.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng - giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Quang Thống (đại diện: Tộc Trần)
1412 1234/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 14, phân khu B2.13, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), phường Hòa Quý cho bà Võ Thị Mai Hương
1413 1639/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29, phân khu B2.49, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Đông Hải, phường Hòa Hải cho ông Võ Bộ và bà Phan Thị Mỹ Linh
1414 3145/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 38-B2.2, tại KDC phía Nam Khu Phố chợ H.Hải mở rộng, phường H.Hải cho bà Huỳnh Thị Hồng
1415 75/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 20-B2.30, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho bà Trần Thị Binh
1416 487/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05-B4.8.4, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Trần Văn Quáng và bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền
1417 1149/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 231 dãy số 18, diện tích 62.10 m2, tại Khu dân cư Bắc Mỹ An, thuộc phường Mỹ An cho ông Trần Hảo và bà Đào Thị Tuyết Lệ
1418 1389/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số D45-B2.2, diện tích 90.00 m2, tại Khu tái định cư Bắc bến xe Đông Nam thành phố, thuộc phường Khuê Mỹ cho ông Nguyễn Đình Đức và bà Nguyễn Thị Kim Phượng
1419 1657/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 42-B2.4, diện tích 81.00 m2, tại Khu tái định cư phía Đông Xưởng 38 & Xưởng 387, thuộc phường Mỹ An cho ông Lê Văn Trường và bà Đặng Thị Công
1420 1990/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05-B1, diện tích 73.70 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Hồng Hà và bà Trương Quang Anh
1421 2153/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26-B4, diện tích 60.40 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Văn Đường và bà Nguyễn Thị Nam Phương
1422 4167/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 28, phân khu B3.11, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng - giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho Tộc Trần
1423 1272/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 125, phân khu B2.7, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu dân cư phía Nam bến xe Đông Nam thuộc Khu đô thị mới Hòa Hải H1-3, phường Hòa Hải cho bà Lương Thị Bằng và ông Nguyễn Văn Biên (đã chết)
1424 1640/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 539, phân khu B2.5, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu đô thị H1-3 (giai đoạn 1), phường Hòa Hải cho ông Trần Vinh và bà Nguyễn Thị Ngọc Liên
1425 3148/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số A18-B2A.1, tại KDC TNT Đông Trà (GĐ3 - phục vụ Dự án FPT), p.H.Hải cho ông Mai Sơn và bà Huỳnh Thị Kim Liên
1426 76/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 18-B2.3*, diện tích 90.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng - giai đoạn 3 , thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Lai và bà Nguyễn Thị Mỹ Linh
1427 488/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 04-B2.13, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Mai Đăng Lâu
1428 1150/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 54-B2.17, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho ông Lê Đình Tuấn và bà Phạm Thị Minh Hương (Phạm Thị Hương)
1429 1390/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 01-B2.12, diện tích 145.70 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Phước Nhở và bà Nguyễn Thị Giọng
1430 1660/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 314-B1.17, diện tích 104.00 m2, tại Khu dân cư mới phường Bắc Mỹ An (phía Bắc đường Phan Tứ), thuộc phường Mỹ An cho bà Vũ Thị Tuyết Mai
1431 1991/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 37-B2.1A, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Quý cho bà Trần Thị Chua
1432 2154/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29-B4, diện tích 60.20 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Huỳnh Văn Bình và bà Ngô Thị Tiến
1433 4168/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 29, phân khu B3.11, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng - giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho Tộc Trần
1434 1273/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 286, phân khu B2.3, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tiếp giáp về phía Tây Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Bồng
1435 1641/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 518, phân khu B2.5, diện tích 117.50 m2, thuộc Khu đô thị H1-3 (giai đoạn 1), phường Hòa Hải cho ông Trần Vinh và bà Nguyễn Thị Ngọc Liên
1436 3149/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 26-B2.12, tại KĐT Phú Mỹ An, p.H.Hải cho ông Huỳnh Văn Tùng
1437 77/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 04-B2.21, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho bà Thái Thị Xuân
1438 508/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 24-B2.3, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng (giai đoạn 1) Khu vực đ/chỉnh A2-3,A2-4, thuộc phường Hòa Quý cho ông Cao Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Tuyết
1439 1151/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 25-B3.12, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng giai đoạn 2, thuộc phường Hòa Quý cho ông Lê Đình Tuấn và bà Phạm Thị Minh Hương (Phạm Thị Hương)
1440 1391/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 269-B2.10, diện tích 129.00 m2, tại Khu đô thị Hòa Hải 1-3 giai đoạn 1, thuộc phường Hòa Hải cho ông Võ Đăng Thu và bà Phan Thị Mỹ Linh
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 8 1 3 8 8 1 0
Hôm nay: 20.775
Hôm qua: 50.211
Tuần này: 70.986
Tháng này: 70.986
Tổng cộng: 28.138.810

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính