Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/10/2022 04/11/2022

Về việc thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính, chuyển đổi số và chính quyền đô thị” năm 2022 18/10/2022

Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 07/09/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn Về kế hoạch truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn q... 10/10/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/7/2022 04/08/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 – 30/6/2022 05/07/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/5/2022 03/06/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 30/4/2022 05/05/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/3/2022 05/04/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 – 28/02/2022 16/03/2022

Báo cáo Số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/01/2022 28/01/2022

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 6 3 5 1 4 4 6
Hôm nay: 4.004
Hôm qua: 8.390
Tuần này: 20.486
Tháng này: 252.768
Tổng cộng: 36.351.446

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính