Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 31/12/2021

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị số 14/CT-UBND năm 2021 27/12/2021

Thông báo Kết quả Hội thi trực tuyến với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với cải cách hành chính, chuyển đổi s... 13/12/2021

Hội thi trực tuyến "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Chính quyền đô thị" 11/12/2021

Thời gian thi từ 8h00 - 9h00 ngày 11/12/2021

Một số nội dung về Hội thi trực tuyến với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với cải cách hành chính, chuyển đổi ... 10/12/2021

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 04/12/2021

Thông báo về việc liên hệ nhận Căn cước công dân 23/11/2021

Hội thi trực tuyến với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và chính quyền đ... 01/11/2021

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2021 04/09/2021

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 27/CT-TTg và Chỉ thị số 14/CT-UBND trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 13/08/2021

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 5 0 2 4
Hôm nay: 3.717
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 34.582
Tháng này: 100.327
Tổng cộng: 35.235.024

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính