Quận Ngũ Hành Sơn nhất khối quận, huyện về cải cách hành chính 31/05/2017

Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn khen thưởng đột xuất chuyên viên trả lại tài sản bị đánh rơi cho công dân 28/03/2017

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đợt 2, năm học 20... 31/12/2016

Căn cứ quyết định số 1198/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015

Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2016 của UBND quận Ngũ Hành Sơn 27/12/2016

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Cải cách Hành chính năm 2016 27/12/2016

Báo cáo công tác cải cách hành chính UBND quận Ngũ Hành Sơn 27/12/2016

Ủy ban nhân dân quận tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Báo cáo trực tuyến về tình hình thực hiện chỉ thị số 29-CT/TU và chỉ thị số 03/CT-UBND 27/12/2016

Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai Chỉ thị 26-CT/TU

Thông báo kết quả trúng tuyển hợp đồng lao động đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách phường của quận Ngũ Hành Sơn năm 2016 21/12/2016

Thực hiện kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2016 của UBND quận Ngũ Hành Sơn về việc tuyển dụng hợp đồng lao điingj đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách phường....

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành thành phố Đà Nẵng tại UBND quận Ngũ Hành Sơn 28/10/2016

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 8 3 0 0 2 4 8
Hôm nay: 7.118
Hôm qua: 7.565
Tuần này: 27.989
Tháng này: 82.376
Tổng cộng: 18.300.248

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính