Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Pháp lệnh quản lý thị trường

Thuộc tính văn bản

Số kí hiệu 11/2016/UBTVQH13 Người ký Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành 08/03/2016 Ngày xuất bản 06/06/2016
Ngày hiệu lực 01/09/2016 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Tài chính - Kế toán Loại văn bản Nghị định
Cấp ban hành TTHC giải quyết tại UBND quận Cơ quan ban hành
Nội dung
Xem PDF Xem PDF
Đính kèm:
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. BAN HÀNH QUY CHẾ LẬP, THẨM TRA, QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM ĐỊA PHƯƠNG, DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HẰNG NĂM
  2. Về Báo cáo tài chính nhà nước
  3. Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2017 và nâng cao hiệu quả khai thác nguồn lực tài chính trong việc quản lý, sử dụng tài sản công
  4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế
  5. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 0 5 5 2 8
Hôm nay: 311
Hôm qua: 6.034
Tuần này: 41.719
Tháng này: 464.124
Tổng cộng: 12.105.528

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính