LỊCH CƠ QUAN TUẦN 23 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

09h00 Hội ý lãnh đạo UBND quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 1
14h00 Họp HĐND quận bất thường CT, các PCT C.Thúy A.Thủy Hội trường

08h00 Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
07h30 Dự khai giảng lớp dân ca bài chòi Trường THCS Huỳnh Bá Chánh A.Hòa A.Vinhlx Tr Huỳnh Bá Chánh
14h30 Họp xây dựng dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình 29-CTr/TU của Thành ủy A.Hòa A.Vinhlx PH số 1 tầng 3 TTHC TP

08h00 Kiểm tra thực tế các dự án C.Thi A.Týlx Hiện trường
08h00 Kiểm tra thực tế Đông Hải A.Đình A.Hòa A.Vinhlx Hiện trường
07h45 Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – TP Môi trường” A.Việt HT số 3, tầng 2 TTHC TP
14h00 Đi thăm các cụ tròn 100 tuổi nhân Ngày Người Cao tuổi Việt Nam A.Hòa Các PVP A.Vinhlx Theo Thông báo
14h00 Dự đối thoại giải quyết khiếu nại công dân tại thành phố A.Hòa A.Đình A.Vinhlx Phòng TCD TTHC TP
14h00 Họp triển khai dự lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam A.Việt C.Nga Hội trường

08h00 Họp rà soát công tác giải phóng mặt bằng với PCT UBND TP C.Thi A.Hòa A.Đình A.Týlx PH số 1, tầng 2 TTHC TP
14h00 Họp rà soát công tác giải phóng mặt bằng C.Thi A.Đình C X Thảo Phòng họp 1
14h00 Dự báo cáo Đề án Khai thác di tích K20 tại thành phố A.Hòa A.Vinhlx PH số 2, tầng 2 TTHC TP
14h00 Học tập quán triệt Nghị quyết 35, NQ 43 cho CB Đảng viên Hội trường

08h00 Dự Hội nghị triển khai Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 C.Thi C.Thúy A.Týlx HTr số 2 tầng 2 TTHC TP
08h00 Kiểm tra thực tế dự án mở rộng khu sinh thái Hòa Quý A.Hòa A.Đình A.Vinhlx Hiện trường
08h00 Dự họp giao ban TTUB TP (lịch TP) PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 Đi công tác TP Hồ Chí Minh C.Thi A.Hòa C.Thúy Có chương trình riêng
14h00 Dự họp quy hoạch kiến trúc thành phố A.Việt A.Vinhlx PHGB, tầng 3 TTHC TP

05h45 Dự Lễ phát động cấp thành phố Tuần Lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới A.Việt CBCC Bãi tắm Sơn Thủy

19h30 Dự chương trình “Ấm áp tình người” A.Hòa A.Vinhlx Nhà hát Trương Vương

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 2 6 6 6 6 4
Hôm nay: 160
Hôm qua: 9.082
Tuần này: 9.242
Tháng này: 201.748
Tổng cộng: 29.266.664

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính