Tập huấn công tác văn thư – lưu trữ 16/12/2020

Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện... 30/01/2019

Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử 30/01/2019

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của quận Ngũ Hành Sơn 30/01/2019

Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội thi lập hồ sơ và công tác lưu trữ năm 2018 24/08/2018

Ngũ Hành Sơn tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ 20/07/2018

Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ 22/03/2018

Chỉ thị về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử 08/12/2017

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 8 7 9 4 7 5
Hôm nay: 7.525
Hôm qua: 7.112
Tuần này: 20.923
Tháng này: 36.911
Tổng cộng: 35.879.475