Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất 01/08/2016

Trường Trung học cơ sở Lê Lợi, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất của

Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Ngũ Hành Sơn năm học 2016 - 2017 01/08/2016

Thông báo V/v phỏng vấn thí sinh tham gia xét tuyển đặc cách viên chức tại các trường mầm non công lập 13/07/2016

Thông báo V/v phỏng vấn thí sinh tham gia xét tuyển đặc cách viên chức tại các trường mầm non công lập

Thông báo V/v triệu tập kỳ họp thứ nhất HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/06/2016

Thông báo Về việc đổi tên Văn phòng UBND quận thành Văn phòng HĐND & UBND quận Ngũ Hành Sơn 26/06/2016

Thông báo về thời gian và địa điểm trợ giúp Pháp lý 24/06/2016

Thông báo nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động nhân viên bảo vệ tại cơ sở 2 trường mầm non Ngọc Lan 24/06/2016

Kế hoạch xây dựng Đề án "Bảo đảm quốc phòng" giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 24/06/2016

Báo cáo chi tiết kết quả khảo sát đối với lĩnh vực Quy tắc đô thị năm 2015 17/06/2016

Báo cáo chi tiết kết quả khảo sát đối với lĩnh vực Quy tắc đô thị năm 2015

Thông báo Tuyển dụng công chức không qua thi tuyển 02/06/2016

Thông báo tuyển dụng công chức không qua thi tuyển

Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 3 3 0 9 5 1
Hôm nay: 15.072
Hôm qua: 16.008
Tuần này: 0
Tháng này: 606.362
Tổng cộng: 11.330.951

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính