Công văn số 2338/UBND-PQLĐT ngày 05/09/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v liên quan đến rà soát các loại đất phục vụ đồ án điều chỉnh quy hoạch Phân... 20/09/2022

Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 23/08/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/500 Tuyến ống thu gom nước thải dọc... 05/09/2022

Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết TL 1/500 Vệt khai thác quỹ đất... 30/08/2022

Quyết định 3026/QĐ-UBND ngày 14/08/2021 Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết TL 1:500 Mở rộng Làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ Non Nước... 08/08/2022

Công bố Quyết định quy hoạch chi tiết TL 1/500: Chung cư xã hội cho người có công với Cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên 11/07/2022

Cổng Thông tin quy hoạch kiến trúc thành phố Đà Nẵng 29/06/2022

Quy hoạch danh thắng Ngũ Hành Sơn: Nỗ lực giữ gìn "hồn cốt" cho mai sau 10/11/2021

Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm... 15/06/2021

Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND quận Ngũ Hành Sơn v/v Ban quản lý dự án: Lập quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm... 25/05/2021

Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội... 29/04/2021

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 8 7 9 4 8 8
Hôm nay: 7.538
Hôm qua: 7.112
Tuần này: 20.936
Tháng này: 36.924
Tổng cộng: 35.879.488