Thông báo v/v chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Doãn Kiêm 05/05/2022

Thông báo v/v chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Phi Lâm 05/05/2022

Công văn 385/UBND-PTNMT ngày 17/02/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v thu hồi đất do hết thời gian gia hạn đối với bà Lương Nguyên Anh 18/02/2022

Thông báo số 782/TB-UBND ngày 21/12/2021 của UBND quận Ngũ Hành Sơn Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm... 22/12/2021

Thông báo công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ngũ Hành Sơn 14/10/2021

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 đối với người thuê bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 29/09/2021

Thông báo về việc công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ngũ Hành Sơn 15/09/2021

Thông báo về việc công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ngũ Hành Sơn 14/09/2021

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2021 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 22/06/2021

Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ... 22/06/2021

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 0 5 4 6 6 8
Hôm nay: 8.762
Hôm qua: 10.057
Tuần này: 26.844
Tháng này: 8.762
Tổng cộng: 37.054.668