Thông báo công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ngũ Hành Sơn 14/10/2021

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 đối với người thuê bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 29/09/2021

Thông báo về việc công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ngũ Hành Sơn 15/09/2021

Thông báo về việc công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của quận Ngũ Hành Sơn 14/09/2021

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2021 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 22/06/2021

Thông tư số 03/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ... 22/06/2021

Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường 22/06/2021

Nghị định số 41/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy... 27/04/2021

Ngũ Hành Sơn: Ra quân xử lý, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường 15/04/2021

Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra sai phạm trong dự án bất động sản 09/04/2021

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 1 5 4 4 2 6 1
Hôm nay: 1.362
Hôm qua: 26.859
Tuần này: 57.489
Tháng này: 1.362
Tổng cộng: 31.544.261