Tập huấn kỹ năng hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng 21/11/2022

Kế hoạch số 2364/KH-UBND ngày 07/09/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn Về kế hoạch truyền thông cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn... 10/10/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/7/2022 04/08/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 – 30/6/2022 05/07/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/5/2022 03/06/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 30/4/2022 05/05/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 - 31/3/2022 05/04/2022

Chính sách chất lượng 29/03/2022

Mục tiêu chất lượng năm 2022 29/03/2022

Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả từ 01/01 – 28/02/2022 16/03/2022

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 0 5 5 0 8 9
Hôm nay: 9.183
Hôm qua: 10.057
Tuần này: 27.265
Tháng này: 9.183
Tổng cộng: 37.055.089