Quận ủy Ngũ Hành Sơn tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác cựu chiến binh
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 13/07/2017 Lượt xem: 40

Chiều ngày 10/7/2017, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Đồng chí Lê Trung Chinh: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 10/7/2017, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Đồng chí Lê Trung Chinh: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 09, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác cựu chiến binh (CCB) được nâng lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền ngày càng quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn về vật chất và môi trường hoạt động của các cấp hội CCB. Hiện nay, trên địa bàn quận có 1.950 hội viên Hội CCB, chiếm 98,5% so với số cựu chiến binh. Hội viên CCB quận trong những năm qua luôn phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong các hoạt động xã hội, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, với 112 buổi giao lưu, giáo dục truyền thống trên 2.240 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu niên ham gia; là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, chống diễn biến hòa bình...Các hoạt động, phong trào thi đua do Hội CCB phát động cũng ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, nhất là trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cùng với đó, phong trào phát triển kinh tế, giúp hội viên CCB xóa đói, giảm nghèo đã được đông đảo hội viên tham gia, ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi. Hội CCB các cấp đã huy động vốn nội bộ và quỹ đồng đội được trên 689 triệu đồng giải quyết cho hàng trăm lượt hội viên vay không lấy lãi để phát triển kinh tế, nhờ đó đời sống của hội viên cựu chiến binh ngày càng được cải thiện và nâng cao, trong 5 năm đã xóa 227 hộ CCB nghèo, hiện nay toàn quận còn 29 hộ CCB nghèo theo tiêu chí mới của thành phố. 

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW còn bộc lộ một số khuyết điểm, hạn chế, như: Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị còn chung chung, thiếu các giải pháp cụ thể, do đó, các ban, ngành, đoàn thể một số cơ sở khu dân cư chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động; việc phổ biến thông tin thời sự, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước chưa kịp thời. Sự phối hợp của Măt trận, các ban, ngành đoàn thể đối với Hội CCB có lúc cơ nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao,..

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trung Chinh, nhấn mạnh: thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Quận ủy, làm tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của CCB và công tác CCB trong thời kỳ cách mạng mới; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền CCB về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước...

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã chủ động phối hợp thực hiện tốt chế độ, chính sách của nhà nước đối với CCB theo đúng quy định của nhà nước, tạo điều kiện để hội viên CCB vay vốn phát triển kinh tế, giúp nhau sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho CCB, con CCB và cựu quân nhân, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Các cấp Hội CCB từ quận đến cơ sở đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của quận và sự chỉ đạo của Hội CCB Việt Nam, hướng mọi hoạt động về cơ sở.

Đồng thời chỉ đạo, trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp của |Mặt trận và các, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác CCB. Hội CCB cần nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, xây dựng Hội thực sự trong sạch vững mạnh, xứng đáng là đoàn thể chính trị xã hội, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Nhân dịp này, Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã tuyên dương, khen thưởng cho 6 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09 trong 15 năm qua./.

Thanh Lài 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 0 5 3 8 1
Hôm nay: 164
Hôm qua: 6.034
Tuần này: 41.572
Tháng này: 463.977
Tổng cộng: 12.105.381

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính