Phường Hòa Quý: Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh 34
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 26/07/2017 Lượt xem: 732

Sáng ngày 21/7/2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phường Hòa Quý tổ chức Hội nghị tổng kết 10 triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Sáng ngày 21/7/2017, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phường Hòa Quý tổ chức Hội nghị tổng kết 10 triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. 

Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh 34, công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quá trình chỉ đạo, điều hành của bộ máy chính quyền tại cơ sở đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc, thái độ phục vụ, tiếp xúc nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao theo hướng gần dân, tôn trọng nhân dân, giảm dần các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, cửa quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng, kỷ cương pháp luật được tăng cường, nội quy, kỷ luật hành chính được thực hiện tốt hơn, qua đó tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương vẫn bộc lộ những khó khăn nhất định, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa thường xuyên, liên tục, vai trò của cấp ủy chưa sâu sát với tình hình thực tế; một bộ phận nhân dân còn thờ ở với quyền làm chủ của mình; việc sửa đổi, bổ sung các quy ước, hương ước, chất lượng chưa cao; thực hiện chức năng giám sát và phối hợp tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở MTTQ, các hội, đoàn thể ở một số nơi còn hạn chế; việc nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phối hợp với chính quyền trong giải quyết những vướng mắc phát sinh có lúc chưa kịp thời,…

Để thực hiện tốt nội dung Pháp lệnh 34 trong những năm tiếp theo, phường Hòa Quý triển khai tập trung đồng bộ các giải pháp. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa, mục địch và tầm quan trọng của việc thực hiện Pháp lệnh; kết hợp công tác tuyên truyền, giáo dục với vận động, thuyết phục nhằm phát huy việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ phải thật sự gương mẫu và đi đầu trong việc thực hiện dân chủ để  nhân dân tin tưởng và làm theo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và tổng hợp rút kinh nghiệm, kịp thời uốn nắn những sai sót, lệch lạc và bổ sung những vấn đề cần thiết trong quá trình thực hiện dân chủ ở địa phương.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND phường đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh 34./.

Thanh Lài

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 2 9 2 6 1 5
Hôm nay: 6.653
Hôm qua: 9.310
Tuần này: 33.843
Tháng này: 109.423
Tổng cộng: 12.292.615

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính