Quận ủy Ngũ Hành Sơn quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 23/08/2017 Lượt xem: 153

Sáng 22/8/2017, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp quận và cơ sở.

Đ/c Lê Trung Chinh-Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn quán triệt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe các báo cáo viên Quận ủy truyền đạt những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó làm rõ những mặt tích cực, những hạn chế, yếu kém qua hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt là sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nhấn mạnh 3 quan điểm chỉ đạo quan trọng của Đảng ta về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Quy định số 86/QĐ-TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng.

Quang cảnh Hội nghị

Theo kế hoạch, sau Hội nghị này, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy sẽ tổ chức quán triệt ở cấp mình. Trên cơ sở quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và Quy định số 86/QĐ-TW, yêu cầu từng cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng địa phương, đơn vị./.

Như Ý 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 7 9 7 8 5 4 9
Hôm nay: 3.205
Hôm qua: 32.245
Tuần này: 129.268
Tháng này: 1.132.772
Tổng cộng: 27.978.549