Đảng ủy phường Hòa Quý: Quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 31/08/2017 Lượt xem: 95

Chiều ngày 30/8/2017, Đảng ủy phường Hòa Quý tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng và thông tin tình hình thời sự quý III năm 2017. Tham dự có 364 đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc.

Đ/c Mai Xuân Linh-Bí thư Đảng ủy phường Hòa Quý quán triệt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên được nghe báo cáo viên truyền đạt những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhấn mạnh 3 quan điểm chỉ đạo quan trọng của Đảng ta về xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Hoàn thiện thể chế kinh tế đi đôi với hoàn thiện thể chế chính trị mà trọng tâm là đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và cán bộ. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Quy định số 86/QĐ-TW, ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng. 

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, các đảng viên được thông tin về tình hình thời sự nổi bật trong nước và quốc tế thời gian qua. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Xuân Linh-Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác. Các cấp ủy Đảng xác định nội dung học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng. Việc tổ chức nghiên cứu phải thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức. Khuyến khích các hình thức tổ chức học tập đa dạng, sinh động, ứng dụng công nghệ thông tin để truyền đạt Nghị quyết, chú ý công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời./.

Như Ý

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 8 3 8 4 0 4
Hôm nay: 7.460
Hôm qua: 8.758
Tuần này: 16.218
Tháng này: 155.477
Tổng cộng: 17.838.404