Đảng ủy phường Khuê Mỹ: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ương (khóa XII)
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 31/08/2017 Lượt xem: 128

Sáng 31/8/2017, Đảng ủy phường Khuê Mỹ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên các ban, ngành, đoàn thể, Ban chỉ huy công an, quân sự phường.  

Đ/c Nguyễn Văn Minh-Bí thư Đảng ủy phường Khuê Mỹ quán triệt tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe truyền đạt những nội dung, quan điểm cơ bản và mới trong các Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. 

Quang cảnh Hội nghị

Đối với Quy định 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, Đảng ủy phường triển khai tập trung vào một số điểm mới cơ bản của Quy định 86 so với Quyết định số 68 về công tác giám sát của Đảng như: bổ sung tính chủ động, kịp thời, đúng phương pháp, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo Quy định của Đảng vào nguyên tắc giám sát; bổ sung trách nhiệm của chủ thể giám sát phải theo dõi, đôn đốc đối tượng giám sát thực hiện thông báo kết quả giám sát; trách nhiệm tuyên truyền việc thực hiện công tác giám sát, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đảng viên là đối tượng giám sát phải chấp hành nghiêm chỉnh việc giám sát của chủ thể giám sát; bổ sung chi ủy, ban thường vụ Đảng ủy cơ sở là chủ thể giám sát, đồng thời cũng là đối tượng giám sát; bổ sung Điều 8 về lãnh đạo công tác giám sát của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy các cấp, cụ thể là: triển khai, quán triệt Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị… về công tác giám sát xây dựng và chỉ đạo xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, phân công cấp ủy viên, cơ quan tham mưu thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cấp dưới thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, ban hành các văn bản để thực hiện nhiệm vụ giám sát… ban hành và chỉ đạo thực hiện các quy chế phối hợp giữ Ủy ban kiểm tra với các cơ qua tham mưu giúp việc cấp ủy…; nghe báo cáo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giám sát, giải quyết kiến nghị, sơ kết, tổng kết công tác giám sát…; lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến công tác giám sát… đề xuất với cấp có thẩm quyền về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các văn bản về công tác giám sát của Đảng.

Như Ý 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 6 9 0 3 6 9
Hôm nay: 4.886
Hôm qua: 5.354
Tuần này: 0
Tháng này: 159.463
Tổng cộng: 16.690.369