Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 31/08/2017 Lượt xem: 217

Sáng ngày 30/8/2017, Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn quận.
 
Nhất quán quan điểm: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến công tác cán bộ, 20 năm qua, Quận ủy Ngũ Hành Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa, thể chế hóa và ban hành văn bản về “Xây dựng chiến lược cán bộ thời kỳ mới”, “Triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý quận Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2010 – 2015; 2015-2020”… Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, cấp ủy từ quận đến cơ sở luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kể cả cán bộ đương nhiệm, cán bộ trong quy hoạch và cán bộ dự nguồn với cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
 
Đ/c Lê Trung Chinh-Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn quán triệt tại Hội nghị
 
Hiện nay, quận Ngũ Hành Sơn có tổng số 1.290 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các phòng, ban, đơn vị, địa phương thuộc quận quản lý. Từ năm 2010 đến nay, đề nghị cử 36 đồng chí đi đào tạo lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, 119 đồng chí đi đào tạo lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 05 đồng chí cán bộ lãnh đạo tham gia đào tạo lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 2, 01 đồng chí đào tạo thạc sĩ nước ngoài và rất nhiều đồng chí chủ động, tự túc bỏ kinh phí cá nhân để nâng cao trình độ chuyên môn. Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ bản đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực của đội ngũ cán bộ, từng bước chuẩn hóa ngạch, bậc theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, việc đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ có nơi, có lúc hiệu quả chưa cao, chưa mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ... Công tác tuyển dụng cán bộ, nhất là cán bộ có tài, có năng lực gặp nhiều khó khăn. Chất lượng đội ngũ cán bộ ở một số cơ sở còn hạn chế. 
 
Trong thời gian đến, Quận ủy tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế; thu hút người có đức, có tài vào các hoạt động công vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp  hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân. Trong đó, Quận ủy đã đề ra 5 giải pháp thực hiện, bao gồm quán triệt sâu sắc các quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ; đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém, hạn chế trong từng khâu của công tác cán bộ; tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức và con người làm công tác tổ chức, cán bộ.
 
Đ/c Phùng Văn Cưng-Phó Bí thư TT Quận ủy Ngũ Hành Sơn tặng Giấy khen đối với 03 cá nhân thực hiện tốt NQ TW 3 khóa VIII
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Trung Chinh-Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn lưu ý làm tốt công tác đào tạo cán bộ nhưng việc đào tạo phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn, tránh tình trạng đào tạo cho hợp lý hóa bằng cấp. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả; chỉ ra những hạn chế và những giải pháp khắc phục trong công tác này. Thực hiện việc rà soát những quy định về công tác cán bộ để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tế.
 
Thực hiện tốt việc đánh giá năng lực cán bộ để tạo động lực  cho cán bộ cống hiến, nếu không đánh giá chính xác sẽ làm triệt tiêu động lực phấn đấu của cán bộ. Do đó, không được nể nang, né tránh trong đánh giá cán bộ, gắn việc đánh giá cán bộ với việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tăng cường luân chuyển cán bộ để đào tạo, nâng cao năng lực thực tiễn. Cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; xây dựng chiến lược đội ngũ cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương...
 
Dịp này, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tặng Giấy khen đối với 03 tập thể, 04 cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn quận./.
 
Như Ý
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 3 0 0 0 3 3 0
Hôm nay: 17.849
Hôm qua: 36.752
Tuần này: 89.497
Tháng này: 1.015.311
Tổng cộng: 23.000.330