Thông báo nội dung Quyết định về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 12/09/2017 Lượt xem: 66

Nội dung Quyết định số 4596/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020.
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 2 7 5 1 6 8
Hôm nay: 7.891
Hôm qua: 8.505
Tuần này: 16.396
Tháng này: 91.976
Tổng cộng: 12.275.168

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính