Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc và các văn bản chỉ đạo đối với Tổ chức cơ sở Đảng
Người đăng tin: Mai Xuân Thủy Ngày đăng tin: 01/01/2017 Lượt xem: 47

Văn bản hiện hành thuộc Hồ sơ nguyên tắc các lĩnh vực Quản lý Nhà nước và các văn bản chỉ đạo đối với Tổ chức cơ sở Đảng

VĂN BẢN THUỘC HỒ SƠ NGUYÊN TẮC CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm
1 77/2015/QH13 Quốc hội Luật Tổ chức Chính quyền địa phương Tải File
2 37/2014/NĐ-CP Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tải File
         
         
         
         
         
         
         

       

 

LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm
1 10598/QĐ-UBND UBND TPĐN Ban hành chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 tại thành phố Đà Nẵng Tải file
         
         
         
         
         
         
         

   

       

 

LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm
1 01/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Qui định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tải file
2 03/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Tải file
3 06/CT-UBND UBND TPĐN Về việc nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tải file
4 15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Tải file
5 36a/NQ-CP Chính phủ Về chính phủ điện tử Tải file
6 271/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông Điều chỉnh quy trình cấp mới, thay đổi, hủy bỏ tài khoản email @danang.gov.vn Tải file
7 6762/UBND-KTN UBND TPĐN Triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ Tải file
8 7971/QĐ-UBND UBND TPĐN Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng Tải file
9 8443/QĐ-UBND UBND TPĐN Ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Đà Nẵng Tải file
10 9642/QĐ-UBND UBND TPĐN Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng Tải file
11 9976/QĐ-UBND UBND TPĐN Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng Tải file
12 10401/QĐ-UBND UBND TPĐN Phê duyệt Đề án "Xây dựng mô hình thành phố điện tử tại Đà Nẵng" Tải file

       

          IV. LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

 

          V. LĨNH VỰC ISO HÀNH CHÍNH

 

 VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CÁC TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 4 7 3 1 7 0
Hôm nay: 10.831
Hôm qua: 35.194
Tuần này: 138.018
Tháng này: 748.581
Tổng cộng: 11.473.170

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính