Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc của Văn phòng HĐND&UBND quận
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/01/2017 Lượt xem: 282

VĂN BẢN THUỘC HỒ SƠ NGUYÊN TẮC CỦA VĂN PHÒNG HĐND&UBND QUẬN

 

LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 4159/QĐ-UBND UBND TPĐN 14/09/2018 V/v Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tải file
2 257/VP-NC Văn phòng UBND TPĐN 31/01/2018 V/v triển khai văn bản Tải file
3 41/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 19/12/2017 Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước Tải file
4 39/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 15/12/2017 Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Tải file
5 32/2017/TT-BTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 15/11/2017 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước Tải file
6 271/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 15/03/2016 Điều chỉnh quy trình cấp mới, thay đổi, hủy bỏ tài khoản email @danang.gov.vn Tải file
7 36a/NQ-CP Chính phủ 14/10/2015 Về chính phủ điện tử Tải file
8 9642/QĐ-UBND UBND TPĐN 31/12/2014 Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng Tải file
9 06/CT-UBND UBND TPĐN 27/05/2014 Về việc nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử công cộng trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tải file
10 03/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 11/03/2014 Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Tải file
11 01/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông 20/02/2014 Qui định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Tải file
12 8443/QĐ-UBND UBND TPĐN 04/12/2013 Ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Đà Nẵng Tải file
13 6762/UBND-KTN UBND TPĐN 30/08/2012 Triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ Tải file
14 15/CT-TTg Thủ tướng Chính phủ 22/05/2012 Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Tải file
15 10401/QĐ-UBND UBND TPĐN 05/12/2011 Phê duyệt Đề án "Xây dựng mô hình thành phố điện tử tại Đà Nẵng" Tải file
16 9976/QĐ-UBND UBND TPĐN 21/11/2011 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng Tải file
17 7971/QĐ-UBND UBND TPĐN 18/10/2010 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống Thư điện tử thành phố Đà Nẵng Tải file
18 10085/QĐ-UBND UBND TPĐN 21/11/2011 Phê duyệt mức phụ cấp kiêm nhiệm vận hành Website tại các Sở, Ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc UBND thành phố Đà Nẵng Tải file
19 530/STTTT-CNTT Sở Thông tin và Truyền thông 29/03/2018 V/v Quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách CNTT Tải file
20 5585/UBND-KT UBND TPĐN 18/07/2018 V/v gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước Tải file

       

 

 

LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm
1 10598/QĐ-UBND UBND TPĐN 12/12/2011 Ban hành chương trình Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 tại thành phố Đà Nẵng Tải file

 

 

LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Trích yếu nội dung Đính kèm
1 02/2017/TT-VPCP Văn phòng Chính phủ 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Tải file
2 92/2017/NĐ-CP Chính phủ 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Tải file
3 48/2013/NĐ-CP Chính phủ 14/05/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Tải file
4 63/2010/NĐ-CP Chính phủ 08/06/2010 Kiểm soát Thủ tục hành chính Tải file
5 20/2008/NĐ-CP Chính phủ 14/02/2008 Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính Tải file

 

 

LĨNH VỰC VĂN THƯ LƯU TRỮ

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 2359/QĐ-UBND UBND quận Ngũ Hành Sơn 24/10/2013 Ban hành Quy chế quản lý Kho lưu trữ của UBND quận Ngũ Hành Sơn Tải file
2 7318/QĐ-UBND UBND TP ĐN 22/10/2013 Ban hành quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng Tải file
3 2017/QĐ-UBND UBND quận Ngũ Hành Sơn 26/8/2013 Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của UBND quận Ngũ Hành Sơn Tải file
4 07/2012/TT-BNV Bộ Nội vụ 22/11/2012 Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ của cơ quan Tải file
5 01/2011/QH13 Quốc hội 11/11/2011 Luật Lưu trữ Tải file
6 9377/QĐ-UBND UBND TP ĐN 31/10/2011

Về việc ban hành Danh mục thành phần tài liệu hình thành trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

Tải file

Tải file danh mục

7 01/2011/TT-BNV Bộ Nội vụ 19/01/2011 Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Tải file
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 0 5 4 9 7 7
Hôm nay: 9.071
Hôm qua: 10.057
Tuần này: 27.153
Tháng này: 9.071
Tổng cộng: 37.054.977